Laatste nummers

Traditiegetrouw is het eerste nummer van elke jaargang gewijd aan een onderwerp uit de thematische reeks die door de internationale…

Datum: 21 februari 2017

Ter inleiding Het “evangelie van de schepping” in Laudato si’ en in de recente kerkelijke verkondiging U hebt het eerste…

Datum: 28 juli 2016

Jaargang 41, nummer 2 – Uw Naam, Uw Rijk, Uw Wil Met dit tweede nummer van 2016 wil het tijdschrift…

Datum: 29 mei 2016

Jaargang 41, nummer 1 – Barmhartig als de Vader Editoriaal: Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang…

Datum: 8 maart 2016

Jaargang 40, nummer 6 – De vernedering van Christus: God wordt geboren als mens Editoriaal: Voor u ligt het laatste…

Datum: 24 februari 2016

Identiteit is een woord dat vreemd overkomt in een steeds veranderende samenleving. Het lijkt er zelfs op, alsof iemand er verkeerd aan doet om zijn eigen identiteit te cultiveren of zelfs te zoeken. Een dergelijke houding wordt immers al snel uitgelegd als ‘zichzelf isolerend’ of zelfs als ‘uitsluitend’ ten aanzien van andere mensen. Kortom, het is niet politiek correct. Op deze manier ontstaat er in onze streken steeds meer een politiek die gericht is op de neutrale massa. Politiek wordt niet meer bedreven vanuit een identiteit, maar vanuit het zoeken naar de gunst van de kiezer. Nu zal dit altijd wel al een valkuil zijn geweest, maar het lijkt in de huidige tijd wel een bijzonder gunstige voedingsbodem te hebben gevonden.

In dit nummer proberen we duidelijk te maken wat de plaats is van de christelijke identiteit in een samenleving die op een dergelijke manier neutraal wil zijn. Welke spanningen veroorzaakt dit? Kan een samenleving wel neutraal zijn en moet ze dat wel willen?

Datum: 16 november 2015

Met de keuze voor het thema “religie en geweld” voor dit dubbelnum- mer willen we een onderwerp aanspreken dat bijzonder in de actualiteit staat. Hoewel we tegenwoordig zonder terughoudendheid de geweldda- dige gebeurtenissen in de geschiedenis van de Kerk en het christendom met afkeuring bekijken, moeten we tegelijkertijd vaststellen dat in de wereld religie nog steeds veelvuldig gebruikt wordt als legitimatie van geweld. Er is veel discussie over de vraag of het christendom, of welke andere religie dan ook, daadwerkelijk aanzet tot geweld of dat het – bij- voorbeeld door de pretentie de enige ware God te vereren – als vanzelf leidt tot een intolerante houding tegenover niet- of andersgelovigen. Op het moment van schrijven gaan de videobeelden van verschrikkelijke ver- volgingen als promotiefilmpjes over het internet. Maar hoort geweld wel bij religie? Zijn het niet per definitie twee elkaar uitsluitende factoren? Op deze vragen willen we in dit nummer ingaan.

Datum: 29 juli 2015

Losse artikelen

Ter inleiding Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd Interne en externe factoren hebben ertoe…

Datum: 21 december 2016

Ter inleiding Kernen van geloof in de grootstad: Uitdaging en hoop voor de nieuwe evangelisatie Dit nummer van Communio is…

Datum: 24 oktober 2016

Ter inleiding Het “evangelie van de schepping” in Laudato si’ en in de recente kerkelijke verkondiging U hebt het eerste…

Datum: 28 juli 2016

Met dit tweede nummer van 2016 wil het tijdschrift Communio de serie over het Onzevader verderzetten. Na een reeks over…

Datum: 29 mei 2016

Het is met grote droefheid dat de redactie van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio meedeelt dat onze hoofdredacteur Vlaanderen, Mgr….

Datum: 28 april 2016

Editoriaal: Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang van Communio, het Internationaal Katholiek Tijdschrift, dat door Prof….

Datum: 9 maart 2016

Voor u ligt het laatste nummer van Communio van dit jaar, met als thema de ‘kenosis’ van Gods Zoon. Het…

Datum: 25 februari 2016

Downloadbare artikelen

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl