2022/2 Synodaliteit

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er op verschillende wijze op gereageerd, maar allen zijn benieuwd naar de ontwikkeling van dit proces.
In dit nummer willen we proberen achtergronden te bieden om het synodale proces te begrijpen en om het ook mee te kunnen maken. Allereerst zijn we zeer vereerd dat paus Franciscus dit nummer wil openen. Hij heeft voor de verschillende edities van Communio een voorwoord geschreven, voor het nummer over synodaliteit. Daar zijn we zeer vereerd mee!
Het eerste artikel in deze uitgave is van de hand van mgr. Everard de Jong. Hij heeft zich zeer verdiept in het fenomeen van de onderscheiding der geesten, zoals dat in de Ingatiaanse traditie naar voren komt. Eugène Dassen trekt in het verlengde daarvan de beschouwing vervolgens breder naar de synodaliteit in het algemeen, zoals paus Franciscus die nu in het bijzonder naar voren brengt.
De bijdrage van kardinaal Walter Kasper geeft ons een diepgaande analyse van de synodaliteit zoals die bij het Tweede Vaticaanse Concilie en ook daarna naar voren is gekomen in de Rooms-katholieke Kerk. Vanuit een wat meer kerkrechtelijke benadering gaat ook Ton Meijers in op die vraag. Johannes Oeldemann, tenslotte, die expert is in oecumenische vraagstukken, kijkt met ons naar de ervaring van synodaliteit in andere Kerken en kerkgenootschappen.
We realiseren ons goed dat het proces van synodaliteit, dat per definitie een beroep doet op de overtuiging van alle leden van de Kerk, zorgt voor een veelheid aan gedachten. Voor sommigen brengt het proces hoop op een betere toekomst, voor anderen juist onrust. Er is soms veel onrust te bespeuren. Tegelijkertijd is de synodale weg juist ook een proces waarbij de heilige Geest vaardig mag worden over de Kerk: de Geest die vrede brengt, en eenheid. Die eenheid in waarheid is het doel van de synodaliteit, zoals paus Franciscus die nu in de Kerk wil verwerkelijken. Moge de goede God geven dat mensen Gods Wil kunnen verstaan en dat de Kerk steeds een plek mag zijn waar mensen zich werkelijk thuis mogen voelen.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks,
Hoofdredacteur

AuteurTitelPagina
RedactieTer inleiding81-82
Paus FranciscusVoorwoord83-84
E. de JongOnderscheiding in het synodaal proces van paus Franciscus. De invloed van St. Ignatius85-98
E. DassenSynodaliteit in het leven en de zending van de Kerk99-109
W. KasperHet Tweede Vaticaans Concilie en de postconciliaire synodes. Nieuwe initiatieven - crises - verwachtingen 110-127
T. MeijersHoe synodaal is de katholieke Kerk?128-140
J. OeldemannDe orthodoxe ervaring van synodaliteit. Hoe het synodale proces van de katholieke Kerk kan profiteren van een oecumenische "uitwisseling van gaven"141-160
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl