Privacyverklaring

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Stichting Communio is het noodzakelijk dat het bestuur van deze Stichting een abonnementenadministratie aanhoudt. Deze abonnementenadministratie bevat naast uw naamgegevens ook uw adresgegevens.

Wij doen ons best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uitsluitend het bestuur van de Stichting heeft toegang tot de persoonsgegevens van de abonnees. Daarnaast hebben toegang een aantal gespecialiseerde bedrijven, waaraan het bestuur van de Stichting bepaalde taken heeft uitbesteed, zoals de verzending van het tijdschrift. Deze bedrijven zijn op hun buurt onderhevig aan de geldende privacy-wetgeving.

Als vanwege een andere reden gebruik dient te worden gemaakt van uw persoonsgegevens, wordt dat eerst aan u gemeld en wordt daarvoor expliciet toestemming gevraagd.

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens blijven bewaard zolang uw een abonnement op het tijdschrift Communio voortduurt of er nog betalingen openstaan.

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl