Redactie

Drs. Ben Hartmann

Redactie

Secretaris-generaal van het bisdom Breda.
Studierector van de Priester-en Diakenopleiding Bovendonk

Dr. Lambert Hendriks

Hoofdredactie

Rector Grootseminarie Rolduc (Bisdom Roermond)

Dr. Kris De Brabander o. praem.

Redactie

Prior, econoom, studieprefect, novice-en geprofestenmeester in Abdij Tongerlo. Docent aan het Agripo (priesteropleiding Vlaamse Norbertijnen) en verbonden aan het Leerhuis van de Kerkvaders (Gent).

Dr. Marcel Gielis

Redactie

Universitair docent van het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis van de Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.

Dr. Filip De Rycke

Redactie

Rector van het Sint-Janscentrum (‘s-Hertogenbosch)

Dr. Eric Luijten

Redactie

Docent en adjunct-directeur bij Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing Utrecht

Dr. Ton Meijers

Redactie

Universitair hoofddocent Canoniek Recht aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Prof. Dr. Bart Koet

Redactie

Hoogleraar Nieuw Testament, Bijzonder Hoogleraar Vroegchristelijke Literatuur aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Prof. DDr. Valeer Neckebrouck

Redactie

Priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Mgr. Drs. Joris Schröder

Redactie

Emeritus-vicaris generaal in het Bisdom van ’s Hertogenbosch. Docent aan het Sint-Janscentrum (Bisdom van ’s Hertogenbosch)

Prof. Dr. Ignace Verhack

Redactie

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Dr. Jörgen Vijgen

Redactie

Docent wijsbegeerte Tiltenberg (Bisdom Haarlem-Amsterdam) en St. Janscentrum (Bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Directeur St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Drs. Diederik Wienen

Redactie

Studieprefect en docent St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Prof. Dr. Herman De Dijn

Redactieraad

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Mgr. DDr. Wim Eijk

Redactieraad

Aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht sinds 2008, kardinaal gecreëeerd in 2012, lid van de congregatie voor de clerus en van de congregatie voor de katholieke opvoeding, gewoon lid van de pauselijk academie voor het leven.

Mgr. Mag. Dr. Jo Hermans

Redactieraad

Priester van het Bisdom Roermond
Secretaris van de beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Prof. Dr. F. van Iersel

Redactieraad

Bijzonder Hoogleraar aan de Faculteit Theologie van de Universiteit Tilburg

Prof. Dr. Johan Van der Vloet

Redactieraad

Diaken van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Directeur van het Interdiocesaan Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Resonare
Directeur voor de katechistenopleiding Kairos
Nationaal directeur voor de catechese van de Nederlandse Kerkprovincie

Prof. Dr. Jan Wouters

Redactieraad

Gewoon Hoogleraar Internationaal recht en internationale instellingen aan de Katholieke Universiteit Leuven

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere…

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er…

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God,…

Cultuurchristendom is een term die vaker gebruikt wordt, maar waaraan op verschillende manieren een inhoud wordt gegeven. Voor sommige mensen…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl