Redactie

Dr. Lambert Hendriks

Hoofdredactie

Rector Grootseminarie Rolduc (Bisdom Roermond), docent moraaltheologie

Drs. Ben Hartmann

Redactie

Directeur van het Sint Franciscuscentrum bisdom Breda.

Dr. Kris De Brabander o. praem.

Redactie

Prior, econoom en cantor van de Abdij van Tongerlo. Docent aan het Grootseminarie Rolduc en verbonden aan het Leerhuis van de Kerkvaders (Gent)

Dr. Marcel Gielis

Redactie

Emeritus universitair docent van het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis van de Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.

Dr. Ton Meijers

Redactie

Emeritus universitair hoofddocent Canoniek Recht aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Prof. Dr. Bart Koet

Redactie

Emeritus Hoogleraar Nieuw Testament, Bijzonder Hoogleraar Vroegchristelijke Literatuur aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Mgr. Drs. Joris Schröder

Redactie

Emeritus-vicaris generaal in het Bisdom van ’s Hertogenbosch. Docent aan het Sint-Janscentrum (Bisdom van ’s Hertogenbosch)

Prof. Dr. Ignace Verhack

Redactie

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Dr. Jörgen Vijgen

Redactie

Docent wijsbegeerte Tiltenberg (Bisdom Haarlem-Amsterdam) en St. Janscentrum (Bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Directeur St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Drs. Diederik Wienen

Redactie

Studieprefect en docent St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Prof. Dr. Herman De Dijn

Redactieraad

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Mgr. DDr. Wim Eijk

Redactieraad

Aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht sinds 2008, kardinaal gecreëeerd in 2012, lid van de congregatie voor de clerus en van de congregatie voor de katholieke opvoeding, gewoon lid van de pauselijk academie voor het leven.

Drs. Jeroen Smith

Redactie

Priester bisdom Rotterdam, Stichting Katholiek Alpha Centrum

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nu we nog maar kortgeleden Pasen hebben gevierd, staat de thematiek van de ‘paradox’ ons helder voor ogen. Misschien is…

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl