Redactie

Drs. Ben Hartmann

Redactie

Directeur van het Sint Franciscuscentrum bisdom Breda.

Dr. Lambert Hendriks

Hoofdredactie

Rector Grootseminarie Rolduc (Bisdom Roermond)

Dr. Kris De Brabander o. praem.

Redactie

Prior, econoom, studieprefect, novice-en geprofestenmeester in Abdij Tongerlo. Docent aan het Agripo (priesteropleiding Vlaamse Norbertijnen) en verbonden aan het Leerhuis van de Kerkvaders (Gent).

Dr. Marcel Gielis

Redactie

Emeritus universitair docent van het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis van de Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.

Dr. Ton Meijers

Redactie

Emeritus universitair hoofddocent Canoniek Recht aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Prof. Dr. Bart Koet

Redactie

Emeritus Hoogleraar Nieuw Testament, Bijzonder Hoogleraar Vroegchristelijke Literatuur aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

Mgr. Drs. Joris Schröder

Redactie

Emeritus-vicaris generaal in het Bisdom van ’s Hertogenbosch. Docent aan het Sint-Janscentrum (Bisdom van ’s Hertogenbosch)

Prof. Dr. Ignace Verhack

Redactie

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Dr. Jörgen Vijgen

Redactie

Docent wijsbegeerte Tiltenberg (Bisdom Haarlem-Amsterdam) en St. Janscentrum (Bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Directeur St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Drs. Diederik Wienen

Redactie

Studieprefect en docent St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Prof. Dr. Herman De Dijn

Redactieraad

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Mgr. DDr. Wim Eijk

Redactieraad

Aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht sinds 2008, kardinaal gecreëeerd in 2012, lid van de congregatie voor de clerus en van de congregatie voor de katholieke opvoeding, gewoon lid van de pauselijk academie voor het leven.

Prof. Dr. F. van Iersel

Redactieraad

Bijzonder Hoogleraar aan de Faculteit Theologie van de Universiteit Tilburg

Drs. Jeroen Smith

Redactie

Priester bisdom Rotterdam, Stichting Katholiek Alpha Centrum

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere…

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl