God

De titel van dit nummer van Communio is even kort als alomvattend. Vanzelfsprekend zijn er bijzonder veel aspecten te bespreken wanneer we het hebben over God. Toch is dit niet zomaar een poging om met één woord tal van uiteenlopende artikelen een plaats te geven in dit themanummer over God.
Dit tweede nummer van de huidige jaargang had namelijk eigenlijk het eerste willen zijn, en dan ook het eerste in een reeks zoals die door de internationale redactie van Communio ook voor de komende jaren is vastgesteld. Van 2021-2023 zal er telkens een nummer gewijd zijn aan een van de personen van de goddelijke drie-eenheid. Dit jaar is in dit themanummer met God dan ook vooral God de Vader bedoeld. Hij, de Schepper, van wie alles uitgaat, en die aan de oorsprong staat van de schepping. In een aantal artikelen komen we meer over God te weten, zoals Hij zich heeft geopenbaard en doen kennen. Vanzelfsprekend is de onzichtbare God onmogelijk in woorden te vatten of in beelden te schilderen. Toch kennen we klassieke uitdrukkingen van God de Vader, meestal als een wijze man, waar de eeuwigheid van afstraalt en die ons vervullen van eerbied en ontzag. Dat moge ook tot uitdrukking komen in de afbeelding op de omslag, maar evenzeer in het artikel van Herman De Dijn, die een prachtige beschouwing geeft over wat geloven in God met zich meebrengt. Hij wijst ons op het belang van het persoonlijke geloof, dat juist volledig tot zijn recht komt in het mysterie van de drie-eenheid. Het is op het spoor van dit geloof in God, dat Jezus Christus ons heeft willen zetten.
Dezelfde zoektocht wordt op een heel andere, maar even interessante, wijze beschreven door Jozef Wissink. Hij schetst, naar aanleiding van een inaugurele rede die hij hoorde, wat het betekent God te zoeken in het kader van de evangelisatie en de verkondiging van het geloof. Ook hier wordt de lezer uitgedaagd om voorbij het beschouwen van het geloof als een zakelijke aangelegenheid, tot een existentiële verandering te komen.
Het artikel van Michaël Bauwens neemt ons op die zoektocht naar God mee langs Augustinus en diens weg naar het geloof in God. Vooral zijn beschrijving van het godsbewijs van Anselmus mag de lezer uitdagen om zich af te vragen waar het geloof in de levende God op steunt in ons eigen leven.
De bijdrage van Robert Sokolowski verscheen al eens eerder in The Thomist, en brengt ons in het hart van de Drie-eenheid. De paradoxale titel dat God de Vader, de menselijke uitdrukking van de triniteit is, verraadt al hoezeer de auteur ingaat op de verbindingen tussen de goddelijke personen die niet zonder elkaar begrepen kunnen worden.
Een laatste artikel van Michiel Peeters laat ons kennismaken met Luigi Giussani, de stichter van ‘Communione e Liberazione’. Deze Italiaanse priester stierf in 2005. Aan de hand van de pedagogie van Luigi Giussani krijgt de lezer toegang tot de spiritualiteit van deze beweging in de katholieke Kerk; een beweging waarmee de stichter het geloof in God een grotere vruchtbaarheid wilde geven.
Zoals eerder gezegd zal het niet mogelijk zijn om Gods mysterie op afdoende wijze onder woorden te brengen, maar moge dit themanummer de lezer helpen om in dat goddelijke mysterie minstens dieper door te dringen.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks,
hoofdredacteur

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord81-82
H. De DijnDe God van Jezus Christus en de God van de filosofen83-96
J. WissinkEvangelisatie en de zoektocht naar God. Reflecties naar aanleiding van een inaugurale rede97-106
M. BauwensDoor het hoofd naar het hart: godsbewijzen zo oud en altijd nieuw107-124
R. SokolowskiGod de Vader: de menselijke uitdrukking van de Heilige Drie-eenheid125-146
M. PeetersDe Kerk wedt op de mens: als deze haar boodschap 'zift' met zijn hart, zal hij de aanwezige God herkennen. De pedagogie van Luigi Giussani147-160
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl