2021/1 St. Jozef

Het jaar dat door paus Franciscus werd toegewijd aan de heilige Jozef, heeft veel gelovigen geholpen in hun devotie voor deze voedstervader van Jezus, zoals hij in de traditie altijd is genoemd. De
bescheidenheid van zijn persoon in de heilige Schrift drukt zich in de volksdevotie uit in een bijzonder groot palet aan zaken waarvoor hij als patroon wordt aangeroepen. Sint Jozef is een geliefde heilige: misschien wel omdat hij in zijn leven kampte met moeilijkheden en
onzekerheden, waarin wij onszelf ook herkennen.
Paus Franciscus heeft de aandacht gevestigd op een bijzondere afbeelding van Sint Jozef, namelijk de slapende Jozef. Paus Franciscus heeft eens in een interview aangegeven dat hij zijn zorgen op kleine brie!es schrijft, en die dan onder het kussen van de slapende Jozef legt om zijn voorspraak in te roepen. Het drukt dezelfde overgave en hetzelfde Godsvertrouwen uit dat ook Jozef zelf kenmerkte.
In dit nummer mogen we u een aantal artikelen aanbieden over de heilige Jozef. Verschillend in lengte en verschillend van karakter willen ze de lezer helpen om meer bekend te worden met de figuur van de heilige Jozef en om op verschillende wijze de persoon van Jozef te overwegen.
Allereerst kan dat op een exegetische wijze, door de bijdrage van R. Gouw. Hij neemt ons mee in een analyse van de persoon van Jozef in de heilige Schrift. Vervolgens geeft G. Derville een mooie weergave van de plaats die Jozef had in het leven van de heilige Jozemaría Escrivá.
Een bijdrage van een heel andere aard, is die van hulpbisschop H. Woorts, die enkele overwegingen geeft bij afbeeldingen van de heilige Jozef. De bijdrage van broeder R. Stockman wil ons Jozef schilderen onder een aantal verschillende aspecten van Jozefs leven en persoonlijkheid. We besluiten dit nummer met enkele spirituele overwegingen van B. Hegge bij de bijbelse verhalen over Jozef.

We hopen dat dit nummer ook voor de tijd na het Jozefjaar mag helpen om de devotie en dankbaarheid voor deze grote heilige hoog te houden.

Namens de redactie,
Dr. L. Hendriks

AuteurTitelPagina
R. GouwJozef in het Lucasevangelie3-14
G. DervilleSint-Jozef in het leven en het onderricht van de heilige Josemaría Escrivá15-30
H. WoortsDe heilige Jozef in beeld31-35
R. StockmanSint-Jozef, de stille heilige36-59
B. HeggeBijbelse meditaties bij gelegenheid van het jaar van de heilige Jozef60-
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl