Christus, Beeld van de Vader

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God, de Vader werd gewijd, is het nu de beurt aan de Zoon, Christus, als beeld van de onzichtbare God. In dit nummer zullen een aantal artikelen gepubliceerd worden die ook in anderstalige edities verschijnen.
We beginnen het nummer echter met een artikel van Henk Schoot, die op een toegankelijke manier spreekt over de eerste en tweede persoon van de Drie-eenheid. Hij weet de lezer mee te nemen op een reis naar een beter begrip van God.
Het artikel van Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz legt zich vooral toe op het ‘zien’, dat van toepassing is op de mensgeworden Zoon van God.
Op een heel beeldende manier laat Régis de la Haye zien hoe het zien van God, en het zien van Christus, al dan niet samenvallen in de christelijke kunst. Vooral in relatie tot de kruis-nimbus. Jeroen Smith gaat heel bijzonder in op Theresia van het kind Jezus, die heel bewust “het heilig Gelaat” in haar naam droeg. Rond deze tijd zijn er verschillende jubilea rond haar persoon: ze is 125 jaar geleden gestorven, ze werd 150 jaar geleden geboren en 25 jaar geleden werd ze tot kerklerares uitgeroepen.
De bijdrage van Notker Baumann legt zich toe op het bestuderen van Augustinus’ benadering van het Christus-mysterie, terwijl tenslotte Robert Imbelli de christologische theologie van Ratzinger onder de aandacht brengt.
We wensen u wederom veel leesplezier toe!
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks
Hoofdredacteur

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord1
H. SchootChristus, Beeld van de Vader. Een analytische benadering2-12
H.-B. Gerl-Falkovitz"Wie Mij ziet, ziet de Vader". Opmerkingen bij de fenomenologie van het zien13-22
R. de la HayeDe kruisnimbus van de Drie-eenheid23-30
J. SmithDevotie die ontmoeting werd. Thérèse van het Kind Jezus en het Heilig Gelaat31-44
N. BaumannHet zichtbaar worden van het onzichtbare. Augustijnse aspecten van de verschijning van Christus in het vlees met het oog op de wederkomst45-55
R. ImbelliDe christocentrische mystagogie van Joseph Ratzinger56
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl