2021/3 Bemiddeling

Het themanummer over ‘bemiddeling’ geeft aanleiding om over heel verschillende onderwerpen na te denken. Bemiddeling – of ‘mediation’ met een ook in het Nederlands bijzonder gangbare term – komt op ontelbare terreinen voor.
In dit nummer van Communio belichten we vooral de bemiddeling in zoverre die ons helpt om dichter bij het geloof en bij God te komen, of juist om God dichter bij de mensen te laten komen. Juist dit laatste aspect komt goed naar voren in het artikel van Bart Koet, waarin de figuur van de diaken wordt geschetst zoals die in de vroege Kerk bestond. Hij blijkt bij uitstek de figuur te zijn die mensen dichter bij elkaar en bij God brengt.
De tweede bijdrage werd overgenomen van de Amerikaanse redactie en is van de hand van David Schindler. Hij gaat in een diepzinnig artikel in op de wijze waarop God in ons leven aanwezig wil zijn, en hoe dat in de praktijk bewerkt wordt, juist ook door de manier waarop God zichzelf bijvoorbeeld in de sacramenten geeft. Het zijn de instrumenten van bemiddeling bij uitstek.
Vanuit zijn rijke ervaring, geeft Joris Schröder enkele aspecten weer van geestelijke begeleiding. Dit inkijkje in een belangrijk dienstwerk in de Kerk, laat de lezer zien hoe de geestelijk leidsman God in het leven van de mens aanwezig doet zijn.
De bijdrage van Norbert Schnell over bemiddeling brengt ons bij de wijze waarop Augustinus keek naar God die zich openbaart aan de mens. Met een prachtig commentaar op een van Augustinus’ werken, wordt dit thema van bemiddeling door de ogen van Augustinus belicht.
Tenslotte vindt de lezer een artikel van eigen hand over de mensenrechten. Het is weliswaar als ‘buiten thema’ opgenomen, maar zonder twijfel zijn mensenrechten ook te zien als een manier van bemiddeling. Het is de wijze waarop belangrijke waarden voor de menselijke persoon in de samenleving juridisch verankert en bemiddeld worden.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks,
hoofdredacteur

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord161
B. KoetDe diaken als verbinder. Enige uitkomsten van een zoektocht naar het ambt diaken in de vroege kerk162-173
D.C. SchindlerBemiddeling: het onderscheidende kenmerk van het christendom174-195
J. SchröderGeestelijke begeleiding als kerkelijke bemiddeling. Enige kantlijnen196-207
N. Schnell"Begrijpt ge wat ge leest" - Tekenleer bij Augustinus208-223
L. HendriksEen pleidooi voor de waardering van mensenrechten: beschermen wat bescherming biedt224-236
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere…

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl