Ziekte en Gezondheid

Het thema van dit nummer zal voor iedere lezer een andere betekenis hebben. Ziekte en gezondheid zijn situaties waar iedere mens mee te maken heeft, en ze zijn vaak oorzaak van heel fundamentele ervaringen. Deze aflevering maakt een verbinding tussen gezondheid en geloof. Dat herinnert onmiddellijk aan de genezingsverhalen uit het Evangelie, maar het mag ons ook erop wijzen dat een leven vanuit het geloof het meeste recht doet aan de mens.

In een bijzonder heldere openingsbijdrage neemt H. Arts de lezer mee naar de betekenis van het lijden in een christelijke visie. V. Neckebrouck verdiept dit thema met een beschouwing over de manier waarop we in ons spreken met ziekte en gezondheid omgaan. De reeds genoemde band met de genezingsverhalen van Jezus in het Evangelie wordt vervolgens door R. Gouw beschreven. Voor B. Hegge is de theologie van Romano Guardini de invalshoek voor een beschouwing over de manier waarop een christen denkt over het menszijn. Op een heel aansprekende manier gaat J.-P. Batut in op de rol die in het bijzonder het ziek zijn voor een mens kan hebben. Er zitten ook opbouwende kanten aan het lijden, en deze worden in de genoemde bijdrage overwogen. Bijvoorbeeld bij Marthe Robin werd deze genadevolle kant van het lijden heel concreet en het is foyervader A. Pierik die dit onder woorden brengt. In een laatste bijdrage van S. Gärtner wordt dit thema van een andere kant bekeken, namelijk vanuit de beleving van de pastores die mensen bijstaan.

Moge dit nummer velen aanspreken en wellicht ook dienstbaar zijn in het verdiepen van het probleem van het lijden, dat in verschillende mate ieders deel is.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Uit de huidige jaargang:

[product_category category=”2014″ column=”3″]

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema….

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede,…

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl