Vlees

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in zeer uiteenlopende contexten gebruikt kan worden. Tegelijkertijd vraagt het woord ook om een zeer precieze uitleg. Het is allesbehalve een term die gemakkelijk inwisselbaar is met andere woorden. In de Duitse taal is men zeer vertrouwd met het onderscheid tussen Fleisch, Leib en Körper. In het Nederlands is het woord ‘lichaam’ juist vaker synoniem in verschillende situaties. Dit nummer van Communio gaat in op een aantal aspecten van de lichamelijkheid, van het woord ‘vlees’ en ook van problematiek die hierbij een rol speelt in het theologische spreken en denken.
Allereerst zal pater Kris De Brabander ons meenemen langs de opvattingen van verschillende kerkvaders. Hun denken werd gevormd door theologische en antropologische discussies, die wij ons vandaag de dag maar ten dele kunnen voorstellen. Desalniettemin is de visie van de kerkvaders op de betekenis van het lichaam, in relatie tot het geestelijke aspect van de mens, van enorme betekenis voor onze theologie van vandaag en voor de wijze waarop wij naar de mens kijken. Het artikel zal bovendien ingaan op een nog veel groter feit, namelijk de menswording van Christus. Die menswording maakt immers duidelijk hoezeer God ons met zijn verlossing nabijkomt door middel van een menselijk lichaam in Christus.
Een meer Bijbelse insteek vinden we bij het artikel van Peter Schmidt. Deze auteur, die mede aan het begin stond van ons tijdschrift, gaat in het bijzonder in op de teksten van Sint Paulus over de tegenstelling tussen vlees en geest. Ook Hij brengt ze kundig in verband met Christus’ menswording.
Uit de internationale artikelen nemen we ditmaal een bijdrage op van José Granados. Na de waarschuwingen van Paulus over een verkeerd begrip van het vlees, laat deze auteur ons zien hoe de lichamelijkheid ons tegelijkertijd ook de middelen verschaft om God te leren kennen en te ontmoeten. Op een heldere manier laat hij zien hoe we de onzichtbare God toch door middel van de zintuigen beter leren kennen.
Een bijdrage van Joost van Halem besluit ons thema. Hij gaat in op de hedendaagse moeilijkheden rond een verkeerd begrip van de mens. Door een ontkennen van de eenheid tussen ziel en lichaam ontstaat er een verkeerde opvatting over hoe en wie de mens feitelijk is, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld de opvatting over het huwelijk. De auteur dringt aan op een goede dialoog met de postmoderne cultuur en de wereld die eerder dualistisch denkt.
In navolging van het vorige nummer van Communio, over ‘geboren worden’, plaatsen we nu nog buiten thema een artikel van Laela Zwollo, waarin zij het doopsel bij Augustinus beschrijft en dan vooral ingaand op het doopsel als een ‘bad van de wedergeboorte’. Augustinus heeft deze zeer bekende uitdrukking op een prachtige wijze uitgewerkt en becommentarieerd.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks
Hoofdredacteur

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl