Theologie en literatuur

Inleiding

Dit laatste nummer van het jaar heeft als thema “theologie en literatuur”. Het lijkt enerzijds een wat ongewone combinatie, omdat theologie vaak geassocieerd wordt met ernstige gedachten en wat moeilijkere reflecties over God en over wat met het geloof te maken heeft. De bedoeling van de theologie wordt veelal in verband gebracht met het verdiepen van de geloofskennis en het dieper doordringen in het geheim van Gods wezen. Bij literatuur daarentegen denkt men intuïtief eerder aan beroemde schrijvers en aan ontspannende boeken, die al dan niet met de werkelijkheid te maken hoeven te hebben, en die juist bedoeld zijn als tijdverdrijf. Toch horen ze meer bij elkaar dan op het eerste gezicht lijkt. Ten eerste omdat de theologie ook een heel ontspannende bezigheid kan zijn, terwijl er ook heel intensieve en moeilijk te doordringen literatuur bestaat. Maar daarnaast is er nog een reden waarom ze goed samengaan. De literatuur heeft als kenmerk creatief te zijn. In de literatuur worden door de schrijver dingen “in het leven geroepen”, en worden realiteiten beschre- ven die voorbij het begrijpelijke en rationele gaan. Precies dat is voor de theologie vaak nodig, aangezien het tot de eigenheid van deze wetenschap hoort dat men probeert te begrijpen wat onbegrijpelijk is. Met behulp van het verstand stijgt men toch ook boven het rationele uit: theologie en literatuur hebben zo een innige band.

In dit nummer wordt deze band meteen duidelijk in het prachtige artikel van Ben Janssens over de belijdenispoëzie van W.J. Otten. Op dezelfde manier schrijft Peter Flaton over de wonderbare visvondst van de dichter Achterberg. De bijdrage van Eric-Jan van Waasdijk wil laten zien hoe de theologie aanwezig is in enkele beroemde literaire werken. In zijn artikel geeft Marcel Gielis inzicht in enkele moderne populaire werken, zoals de beroemde “Da Vinci Code”. Hier blijkt hoe ook de vraag naar religiositeit die eigen is aan de mens, de literatuur sterk beïnvloedt. De bijdrage van Nikolaas Sintobin heeft dan weliswaar niet de literatuur als onderwerp, maar maakt wel duidelijk hoe het zoeken naar God de mens van vandaag bezighoudt. In deze zin verbindt het moderne creativiteit met de theologische zoektocht naar God.

Buiten thema zijn er ditmaal twee artikelen, beide theologisch van ka- rakter. Kristof Struys schrijft over de heiligheid van de Kerk, terwijl Step- han van Erp zich heeft toegelegd op de christologie.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Uit de huidige jaargang:

[product_category category=”2014″ column=”3″]

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar….

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl