Nummer 6: De katholieke Kerk

Jaargang 37, Nummer 6 – De katholieke Kerk

Hendriks, L. (redactie) Inleiding p. 401-402
Wagemaker, M. Universele heilswil van het mensgeworden Woord. Fundamenteel-theologische reflecties op het begrip ‘katholiek’ p. 403-412
Koet, B. ‘Roepen’ als sleutel tot de dynamiek van de communio volgens Paulus. Een beschouwing over 1Kor. 1,1-11 p. 413-425
Kasper, W. Katholiciteit: eenheid in veelvoud met Christus en de heilige Geest als fundament p. 426-438
Janssens, B. Spreekt Vaticanum II zichzelf tegen? Heilsnoodzakelijkheid van de Kerk én heilsmogelijkheid voor allen p. 439-454
Dartel, G. van Katholiciteit in oecumenisch perspectief p. 455-466
Putter, B. Is de bisschoppenconferentie katholiek? De juridische en de theologische status van een instituut p. 467-480
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema….

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede,…

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl