Nummer 6: De heiligheid van de Kerk

Jaargang 38, Nummer 6 – De heiligheid van de Kerk

L. Hendriks (redactie) Inleiding p. 401
H. Witte Heilig of perfect? Gedachten over de algemene roeping tot heiligheid p. 402-410
J.H.M. Moons Het groeiende geloof in de Kerk. Ontwikkelingen van de ecclesiologie in de periode 1900-1960 p. 411-419
S. Van Calster Pedagogie van de heiligheid p. 420-428
W. Kasper Volk van God – lichaam van Christus – gemeenschap in de heilige Geest. De leer over de Kerk vanuit het Tweede Vaticaans Concilie p. 429-445
M. Gielis Actualiteit van de leer van Adriaan van Utrecht over de (on)feilbaarheid van de paus p. 446-457
J. te Velde Varianten van verheerlijking. Het Bijbels en het liturgisch gebruik van een term p. 458-466
G. van Dartel Verdieping en verbreding van de wederzijdse dooperkenning p. 467-480
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema….

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede,…

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl