2023/4 Angst

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit moment zijn er twee oorlogen bezig, die zich ongewoon dicht bij huis afspelen. Maar angst is helaas in alle tijden een werkelijkheid voor veel mensen op de wereld. We beschouwen het immers meestal als iets negatiefs, in deze zin dat angst ons terneerdrukt, ons confronteert met onze zwakheid en vergankelijkheid. In dit nummer benaderen we het fenomeen ‘angst’ op veel manieren.

Monseigneur Van den Hout opent met een exegetische bijdrage over de Oudtestamentische Judit, die juist een duidelijke getuige is van het overwinnen van angst. Met een analyse van een bijzonder indrukwekkend verhaal over de moedige Judit die voor Israël zorgt voor redding en overwinning. Op deze wijze wordt duidelijk dat angst iets is dat zeker niet het laatste woord hoeft te hebben.

Het artikel van Joachim Negel laat zien hoe ook zaken die te maken hebben met ons geloof, soms angst kunnen inboezemen. Zeker als het gaat over het einde van de tijd, en dat wat we in de katholieke traditie de vier ‘uitersten’ noemen: hemel, hel, dood en oordeel. De reflecties van de auteur zetten zeer tot nadenken aan.

Op welke manier angst het leven van mensen kan beheersen, wordt duidelijk in de bijdrage van Erik Galle. Hij beschrijft het fenomeen ‘angst’ vanuit een psychologisch perspectief. Het is bijzonder interessant om te zien hoe angst ons kan beheersen en op welke manier er een uitweg is als het een mens teveel in de greep houdt.

Angst en vrees liggen vaak dicht bij elkaar, alhoewel er ook een wereld van verschil kan liggen tussen deze twee fenomenen. Dat wordt eerst duidelijk in de bijdrage van Jörgen Vijgen, die de vrees voor God bespreekt. Deze Bijbelse uitdrukking gaat juist over een uiterst positief gebeuren, waarbij de mens zijn gelovig leven op de juiste manier op God geordend heeft. Aan de hand van de overwegingen van Thomas van Aquino wordt de lezer meegenomen in de betekenis van deze vreze des Heren.

Ook voor de filosoof Heidegger is er een groot verschil tussen angst en vrees, waarbij het eerste gaat over niets minder dan het bestaan zelf van de mens. Ignace Verhack analyseert in een filosofische bijdrage het fenomeen van de angst bij Heidegger. Het is weliswaar stevige kost, maar op deze wijze kan de lezer diep doordringen in de betekenis van angst.

Vervolgens zijn er in dit nummer nog twee mooie bijdragen te vinden, buiten het zojuist beschreven thema. De eerste is van Walter Van Herck, die aan de hand van enkele auteurs beschouwingen over het religieus erfgoed geeft. De relatie tussen de hedendaagse samenleving en de kerkgebouwen, die uitdrukking zijn van het geloof van mensen.

Een tweede bijdrage ‘buiten thema’ is van Anthony Dupont. Hij neemt ons op boeiende wijze mee in Augustinus’ opvattingen over de nederigheid. Dat het een belangrijke christelijke deugd is, daar zal iedereen bekend mee zijn, maar de auteur laat ons zien het de nederigheid voor Augustinus een wezenlijk deel is van een gelovig leven.

Op de omslag vindt u een van de vele verbeeldingen van ‘angst’, zoals de leerlingen van Jezus die hebben ervaren tijdens de storm op het meer (Mc. 4,35-41). De angst om te vergaan kan mensen zozeer bepalen, dat het leven tot een kwelling wordt. In het Bijbelverhaal van de storm op het meer wordt duidelijk dat angst voor gelovige mensen niet nodig is, omdat we geborgen zijn in Gods hand. Met Jezus als de Heer van ons leven, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons steeds weer redt.

De redactie van Communio wenst u veel leesplezier!

Dr. Lambert Hendriks

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord214-242
R. Van den HoutBedrieglijke schoonheid. Hoe Judit door een list Israël de overwinning brengt243-253
J. NegelAngstige verwachting. De angst voor de laatste dingen254-266
E. GalleAngst als een psychologische en geestelijke realiteit. Uitdaging en/of obstakel?267-276
J. VijgenDe staat van aanmatiging en de vrees voor God277-287
I. VerhackAngst en herwinnen van zichzelf bij M. Heidegger 288-298
W. Van HerckDriemaal kathedraal. Houdingen tegenover religieus erfgoed299-311
A. DupontDoctor Humilitatis. De hermeneutiek van nederigheid volgens Augustinus van Hippo312-320
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl