2023/3 Godsdienstvrijheid

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’. Niet dat alle artikelen dit expliciet als onderwerp hebben, maar wel zal blijken op hoeveel terreinen het uitwerkt of in een samenleving mensen al dan niet de mogelijkheid hebben om hun geloof en hun ‘gelovig zijn’ vrij te kiezen. Godsdienstvrijheid heeft immers veel meer om het lijf, dan louter het aanhangen van een bepaalde religie.

In een bijdrage van Ton Meijers worden we vertrouwd gemaakt met de visie van het Tweede Vaticaanse Concilie op godsdienstvrijheid. Het beroemde document ‘Dignitatis humanae’, over dit onderwerp, verdient zorgvuldige aandacht. Met een blik op de geschiedenis neemt Marcel Gielis ons mee naar de scheiding tussen Kerk en Staat. Dit gegeven wordt vaak benoemd, maar wordt niet altijd goed begrepen, zo blijkt. Dat het fenomeen van de godsdienstvrijheid al oude papieren heeft, wordt ons uitgelegd door David Voprada, in zijn bijdrage over de visie van Tertullianus over godsdienstvrijheid.

Het staat buiten kijf dat het belang van godsdienstvrijheid in onze dagen minstens net zo groot is. In de actualiteit raakt dat onderwerp erg aan de vrijheid van geweten, zoals we in verschillende onderwerpen terugzien. Johan Van der Vloet gaat in op deze actualiteit met zijn bijdrage over de ‘woke’- en ‘cancel’- cultuur. Maar niet alleen breed-maatschappelijk speelt de vrijheid een rol.

Heel specifiek is het ook voor het onderwijs een belangrijk thema, omdat het namelijk bepaalt hoe mensen de godsdienst en de waarden van het leven aan hun kinderen willen doorgeven. Vanuit zijn eigen ervaring laat Laurens Peeters zien wat het betekent om vanuit een katholieke identiteit een eigen school op te richten. Daarnaast kijkt Peter McGregor juist met een kritische blik naar een poging om de katholieke traditie in het onderwijs juist een minder sterke identiteit te geven.

Tenslotte gaat Anton ten Klooster in een bijdrage in op het fenomeen van de genderdysforie in relatie tot het spreken van de Kerk daarover, dat ook in het licht van de gewetens- en godsdienstvrijheid een grote gevoeligheid met zich meebrengt.

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord161-162
T. MeijersWat verwacht de katholieke Kerk van de nationale Staat? Een analyse van Dignitatis humanae163-173
M. GielisDe actuele betekenis van de strijd tegen keizers-koster en voor godsdienstvrijheid174-184
D. VopradaEen kwestie van geweten? Tertullianaus en de verdediging van de godsdienstvrijheid185-199
J. Van der VloetWoke: een nieuwe religie?200-208
L. PeetersVrijheid van onderwijs209-215
P. McGregorDe identiteit van de katholieke school versterken?216-227
A. ten KloosterGender en seksuele identiteit. Morele vragen voor een encycliek228-242
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nu we nog maar kortgeleden Pasen hebben gevierd, staat de thematiek van de ‘paradox’ ons helder voor ogen. Misschien is…

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl