2023/2 Het geheugen

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te binnenschiet, of juist omdat we ons realiseren dat we ons zaken niet zo goed herinneren. Het is een heel menselijk fenomeen, dat tegelijkertijd iets heel ongrijpbaars heeft. In de praktijk beseffen we dat pas, wanneer het geheugen zijn werk niet meer zo goed lijkt te doen.

De ervaringen van Tim van Iersel als geestelijk verzorger laten dit goed zien. Hij is gespecialiseerd in geestelijke verzorging voor demente mensen. Naast deze heel praktische ervaring, kan men ook op filosofische wijze zinvol over het geheugen spreken. Allereerst zal Peter Demasure dit doen, die ingaat op de Augustinus’ kijk op het geheugen. In zijn Belijdenissen besteedt Augustinus aandacht aan dit fenomeen. Met een sprong in de tijd, is het Rudi te Velde die het geheugen becommentarieert zoals Thomas van Aquino dat beschrijft.

Daarnaast biedt dit nummer ook ruimte voor een aantal artikelen buiten thema. Met het oog op diens vijfhonderdjarige jubileum, heeft Paul Hamans een lezenswaardige biografie over paus Adrianus VI geschreven.

Met het oog op het gelovig zijn in onze tijd, zijn er ook twee artikelen opgenomen van respectievelijk Lars Peetam, over de homilie, en Marc Timmermans, over de belangrijke rol ook van de vrouw in de Kerk.

We besluiten dit nummer met een aantal belangrijke overwegingen van René Stockman, over de wijze waarop christenen ook in deze tijd aan het maatschappelijk debat kunnen deelnemen, juist ook als over moeilijke onderwerpen gaat.

Namens de redactie,

Dr. Lambert Hendriks

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord81
T. van Iersel"Dit is toch geen menswaardig leven meer". Over dementie en Gods Koninkrijk82-90
P. DemasureAugustinus' Memoria: een zonde van de tijd91-100
R. te VeldeThomas van Aquino over het tweeledige geheugen101-110
P. HamansPaus Adrianus VI en zijn mislukte hervorming van de kerk111-120
L. PeetamDe homilie en het preken in de missionaire parochie121-130
M. Timmermans"Een verborgen schat". Het belang van de vrouw in de Kerk: een bijdrage aan het synodale proces131-149
R. StockmanZullen we toch maar blijven spreken? Overwegingen bij de christelijke deelname aan het euthanasiedebat150-160

Hoofdredacteur

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nu we nog maar kortgeleden Pasen hebben gevierd, staat de thematiek van de ‘paradox’ ons helder voor ogen. Misschien is…

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl