2023/1 De Heilige Geest

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op een gezegende leeftijd, zoals men dat zegt, maar desalniettemin maakte zijn sterven een grote indruk: op de wereldkerk, waaraan hij zo toegewijd leiding had gegeven, maar ook op ons tijdschrift, waarvan hij als Joseph Ratzinger één van de stichters was. In dit nummer besteden we vanzelfsprekend aandacht aan zijn overlijden met een eerbetoon van Peter Henrici SJ.
Het eerste artikel dat gewijd is aan het thema van dit nummer, de heilige Geest, is van de hand van Piet Hein Hupsch. Hij beschrijft de vroege overwegingen van de kerkvaders over de goddelijkheid van de heilige Geest. Vervolgens neemt Hein Blommestijn ons mee in een meer spiritueel artikel, waarbij hij ingaat op de beschrijvingen van Johannes van het Kruis en Jean de Saint-Samson.
In onze reis door de geschiedenis neemt Jeroen Smith ons mee naar de ervaringen van zuster Elena Guerra, die over het belang van de heilige Geest schreef aan paus Leo XIII. Het is Ruud Gouw, die de plaats van de heilige Geest toelicht in het Lucas-evangelie. Zijn Bijbelse overwegingen zullen zeker van dienst zijn om de meer toegepaste kant van de heilige Geest beter te begrijpen. Dit zien we allereerst terug in het artikel van Mirjam Spruit en van Tim Schilling, die schrijven over de plaats van de Geest in de missionaire parochie. Het is, tenslotte, Eugène Dassen die ons laat zien op welke wijze de heilige Geest een gids kan zijn in ons leven.
Op deze manier besluiten we het drieluik van drie jaargangen waarin we ieder jaar een persoon van de Drie-eenheid hebben belicht. Door het extra artikel voor Benedictus XVI hebben we in de opmaak soms wat concessies moeten doen. Nochtans hopen we u weer een mooie uitgave aan te kunnen bieden.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks
Hoofdredacteur

AuteurTitelPagina
RedactieVoorwoord1
P. HenriciDe prefect van de congregatie voor de geloofsleer en
Communio – een eerbetoon aan Josef Ratzinger
2-7
P.H. HupschDe goddelijkheid van de Heilige Geest in de vierde eeuw8-19
H. BlommestijnDe Geest die wij ademen. Jan van het Kruis en Jean de Saint-Samso20-29
J. Smith"Wij gelovigen, laten wij tot de heilige Geest terugkeren"30-40
R. GouwSteeds aan een begin: de Heilige Geest in het Lucasevangelie41-53
M. Spruit Toerusting met de kracht van de heilige Geest54-63
T. SchillingCatechese in de missionaire parochie: onder leiding van de Geest64-70
E. DassenDe heilige Geest als gids71-80
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl