2022/3 Geboren worden

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere beschouwing al snel duidelijk dat ‘geboren worden’ op veel aspecten van toepassing is, zeker ook in een gelovige context. De uitspraak van Jezus tot Nicodemus (zie afbeelding op de kaft), dat een mens opnieuw geboren moet worden, legt hiervoor het fundament.
In dit nummer laat Ignace Verhack zien hoe we deze woorden vanuit een filosofisch perspectief kunnen verstaan. Guido Kessels verplaatst de blik naar het leven na de dood, waar we geboren worden in de hemel. Een Thomistisch commentaar op de al aangehaalde evangelietekst wordt ons aangeboden door Jörgen Vijgen. Dat een mens opnieuw geboren moet worden, heeft vanzelfsprekend te maken met bekering. Ward Biemans SJ laat daar in zijn bijdrage zijn licht over schijnen.
Harrie Quaedvlieg becommentarieert enkele aspecten uit het Credo waarin over Christus wordt gezegd dat Hij geboren is en niet geschapen. Een exegetisch commentaar wordt gegeven door Maurits Sinninghe Damsté en we besluiten dit nummer met een beschouwing over hoe Augustinus het ‘opnieuw geboren worden’ op heeft gevat.
Namens de redactie,
Dr. Lambert Hendriks
Hoofdredacteur

Auteur Titel Pagina
RedactieVoorwoord161
I. VerhackGeloven opnieuw geboren162-173
G. KesselsHeiligheid als geboorte in de hemel. Aan de hand van de heilige Theresia van Lisieux
174-185
J. VijgenHerboren uit water en geest. Sint-Thomas van Aquino over Jezus' gesprek met Nikodemus
186-203
W. BiemansBekering als herboren worden. De kerkelijke dimensie van het proces van bekering
204-214
H. QuaedvliegVoortgebracht, niet gemaakt
215-227
M. Sinninghe DamstéDe geboorteverhalen in Lucas 1,5-2,52. Een macro-syntactische en narratieve analyse
228-240
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Nu we nog maar kortgeleden Pasen hebben gevierd, staat de thematiek van de ‘paradox’ ons helder voor ogen. Misschien is…

Nadat de voorbije eerste nummers van een nieuwe jaargang telkens een van de kenmerken van de Kerk als onderwerp hadden,…

Het laatste nummer van deze jaargang heeft als thema een onderwerp, dat helaas maar al te actueel is. Op dit…

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl