2019/1 En breng ons niet in beproeving

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede gericht tot onze hemelse Vader om ons niet in beproeving te brengen, roept de nodige vragen op, zowel wat de vertaling als de inhoud betreft. M. Poorthuis onderzoekt de mogelijke vertalingen ‘bekoring’ en ‘beproeving’ en motiveert de keuze die de Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben gemaakt in de onlangs herziene vertaling van het Onzevader. J. Bastiaens verkent hoe de beproeving door God wordt opgevat in de joodse traditie. C. van Vliet onderzoekt ervaringen van beproeving als momenten waar God Zich laat ontmoeten en pleit voor de menselijke kwetsbaarheid als een locus theologicus, een plaats van Godskennis.

Buiten het thema is de vertaling opgenomen van een artikel van paus Benedictus XVI, waarin hij zijn theologische beschouwingen over de betekenis van het jodendom in relatie tot de katholieke Kerk geeft. Zijn reflecties zijn van belang voor het verdere gesprek tussen katholieken en joden. Kardinaal Eijk tenslotte blikt terug op de wordingsgeschiedenis van de encycliek Humanae vitae en licht de ontvangst en de betekenis van dit kerkelijk document voor een gelovige opvatting over geboorteregeling toe.

B. Hartmann

AuteurTitelPagina 
RedactieEditoriaal1
M. PoorthuisBeproeving en bekoring/verzoeking: een wereld van verschil
Over de juiste uitleg van de zesde bede van het Onzevader
2-16
J. BastiaensGeloof en beproeving
Een verkenning aan de hand van enkele joodse interpretaties
17-29
C.T.M. van VlietTheologie van de menselijke kwetsbaarheid als locus theologicus30-48
J. Ratzinger - Benedictus XVIGeen berouw over genade en roeping
Opmerkingen bij het traktaat “De Judaeis”
49-70
W. EijkHumanae vitae: een halve eeuw steen des aanstoots of een
profetisch document?
71-88
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere…

De synodale weg die er momenteel in de katholieke Kerk wordt gegaan, roept veel op. In verschillende landen wordt er…

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God,…

Cultuurchristendom is een term die vaker gebruikt wordt, maar waaraan op verschillende manieren een inhoud wordt gegeven. Voor sommige mensen…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl