Nieuwe evangelisatie in het jaar van het geloof

Inleiding als leeswijzer
Het gebruikelijke dubbelnummer in jaargang 2013 staat binnen het groter geheel van de laatste dubbelnummers van de afgelopen jaren. In 2010 was het dubbelnummer gewijd aan “herstelde zielzorg”, daarop volgde dat van 2011 over “het Tweede Vaticaans Concilie” en werd concreet naar de huidige kerkelijke situatie in Nederland en Vlaanderen gekeken met het thema: “Kerken sluiten!? En hoe dan verder?”.

In dit jaar wordt het heden en de toekomst van de kerk in opbouw en afbraak samengevat onder de titel. “De Nieuwe Evangelisatie in het jaar van het geloof” in samenhang met de Bisschoppensynode van 2012 en het proclameren van een jaar het geloof door de emerituspaus Benedictus XVI. Uitgaande van een fundamenteel-theologische positie-bepaling van de huidige mens (Patrick Lens), geven Achim Buckmaier een theologische achtergrond voor het nieuwe evangeliseren en de daarbij beoogde gemeenschappen en Otto Neubauer, in een voordracht gehouden in Castel Gandolfo tijdens een studie bijeenkomst met paus Benedictus XVI, een evaluatie van de grote evangelisatie bijeenkomsten die het afgelopen decennium in Europa zijn gehouden. De hulpbisschop Everard de Jong, geeft een kroniekachtig overzicht van de bisschoppensynode, waartoe hij zelf afgevaardigd was door de Nederlandse bisschoppenconferentie, waarna Tim Schilling van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit een evaluatie geeft van de praktijk in Nederland.

In dit dubbelnummer kunnen niet de evaluaties ontbreken van verschillende geestelijke bewegingen en wat een charismatische inzet vol inspiratie al of niet heeft bewerkt. Zo komen aan beurt de charismatische beweging (Kees Slijkerman) en de Alpha-cursus (Jeroen Smith), alsmede een beweging als de Neo-Katechumenale Weg (Francesco Paloni) en de Emmanuel- beweging (Michael Stoelinga) naast meerdere, andere inspirerende en geïnspireerde bewegingen. Hun evaluaties na een bruisend begin laten zien dat Evangelisatie steeds opnieuw geen succesrijke ondernemingen zijn gelijk ook de weg van degene, over wie het Evangelie zelf gaat. Vaak vergeten zijn de eenlingen die door het evangelie worden geraakt en vaak een spannende en eenzame weg “alleen en te voet” verder hebben te gaan in een Kerk, die Evangelisatie nodig heeft en tegelijk ervan vervreemd is (Karel Wiecherink).

Nadat een introductie wordt gegeven op de votiefmis van het Jaar van het Geloof (Bas Suijkerbuijk) en Robin Effing over het gebruik van de sociale media in de kerkopbouw, komen nog twee velden aan bod waarop de katholieke Kerk altijd zeer present is geweest en die dienen mee genomen te worden in de dynamiek van een Nieuwe Evangelisatie. Dat gebeurt voor het onderwijs (Toke Elshof) en de gezondheidszorg (Fred van Iersel). Deze bijdragen mogen iets uitstralen van het élan van de nieuwe Paus, dat steeds weer het Evangelie als nieuw en opnieuw als een weg van een geschiedenis van heil voor onze wereld doorheen bergen en dalen, woestijnen en paradijzen wil verkondigen en aanwezig stellen. “Avanti” moge een woord zijn, dat aan de artikelen ontlokt wordt en bezieling geeft om voort te gaan en aan te pakken.

Meer uit deze jaargang:

[product_category category=”2013″ column=”3″]

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema….

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede,…

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl