Maar verlos ons van het kwade

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede, “maar verlos ons van het kwade”, is het thema van dit nummer. Het heeft lang geduurd, voordat dit nummer kon uitkomen door organisatorische problemen en andere tegenslagen. Eén daarvan is het overlijden van mevrouw Klaartje Roegiers (1932-2020), die van begin af aan bij dit tijdschrift betrokken was en als redactiesecretaris op de achtergrond een onschatbare bijdrage heeft geleverd. Ondanks haar hoge leeftijd heeft zij het vorige nummer nog geredigeerd. Hoewel zij al tobde met haar gezondheid, overleed zij onverwacht.

Zeer onlangs overleed ook pater Gerard Wilkens SJ (1940-2021), die vele jaren de Nederlandse hoofdredacteur van Communio was en die talloze vertalingen van artikelen heeft geleverd. Zijn bijdrage van Communio was slechts één van de vele initiatieven aan de wieg waarvan hij heeft gestaan of waarbij hij betrokken was. Dit alles wist hij te combineren met zijn hoofdwerkzaamheid als spirituaal en geestelijk leidsman. Zijn verdiensten voor de Nederlandse Kerk zijn onnoemelijk.

Dit nummer vangt aan met een artikel van Ph. Cazala, die de literaire vorm van het Onze Vader analyseert om de laatste bede ervan beter te begrijpen. Chr. Monsieur licht de achtergronden van de bede om de verlossing van het kwade in het zogenaamde embolisme in de liturgie van de Eucharistie toe. Het Romeinse Boek van de Exorcismen bevat een inleiding op de kerkelijke praktijk van de uitdrijving van duivelse machten. Aangezien een geautoriseerde Nederlandse tekst ontbreekt, biedt dit nummer een officieuze vertaling. K. Slijkerman bespreekt aan de hand van het door de Heilige Stoel uitgeven handboek Dienst van Bevrijding, de mogelijkheden om – naast de specifieke dienst van de gemandateerde exorcist – door gebed mensen van de invloed van kwade machten te bevrijden. A. Cazzago laat zien hoe de verlossing van het kwade een plaats heeft in de mystieke beleving van Theresia van Lisieux. We sluiten dit nummer af met een uitvoerig artikel van de hand van J. Nebel – buiten thema, maar goed in dit nummer passend – over de verering van het Heilig Hart in het kerkelijke spreken vanaf de tijd van vlak voor het Tweede Vaticaans Concilie.

B. Hartmann

AuteurTitelPagina
RedactieEditoriaal105
Ph. CazalaDe zevende bede en de literaire vorm van het 'Onze Vader'106-118
Chr. Monsieur'Verlos ons van alle kwaad en geef genadig vrede' Over het embolisme119-123
C. MennenDe inleiding op het Romeinse boek van de exorcismen. Vertaling door drs. C. Mennen124-133
K. SlijkermanDe dienst van de bevrijding, theorie en praktijk134-144
A. Cazzago'Verlos ons van het kwade'. Het antwoord van Theresia van Lisieux145-155
J. NebelHet Heilig Hart van Jezus als hoeksteen van de christelijke verhouding tot de wereld156
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God,…

Cultuurchristendom is een term die vaker gebruikt wordt, maar waaraan op verschillende manieren een inhoud wordt gegeven. Voor sommige mensen…

Het themanummer over ‘bemiddeling’ geeft aanleiding om over heel verschillende onderwerpen na te denken. Bemiddeling – of ‘mediation’ met een…

De titel van dit nummer van Communio is even kort als alomvattend. Vanzelfsprekend zijn er bijzonder veel aspecten te bespreken…

Het jaar dat door paus Franciscus werd toegewijd aan de heilige Jozef, heeft veel gelovigen geholpen in hun devotie voor…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl