Het geheugen

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te binnenschiet, of juist omdat we ons realiseren dat we ons zaken niet zo goed herinneren. Het is een heel menselijk fenomeen, dat tegelijkertijd iets heel ongrijpbaars heeft. In de praktijk beseffen we dat pas, wanneer het geheugen zijn werk niet meer zo goed lijkt te doen.

De ervaringen van Tim van Iersel als geestelijk verzorger laten dit goed zien. Hij is gespecialiseerd in geestelijke verzorging voor demente mensen. Naast deze heel praktische ervaring, kan men ook op filosofische wijze zinvol over het geheugen spreken. Allereerst zal Peter Demasure dit doen, die ingaat op de Augustinus’ kijk op het geheugen. In zijn Belijdenissen besteedt Augustinus aandacht aan dit fenomeen. Met een sprong in de tijd, is het Rudi te Velde die het geheugen becommentarieert zoals Thomas van Aquino dat beschrijft.

Daarnaast biedt dit nummer ook ruimte voor een aantal artikelen buiten thema. Met het oog op diens vijfhonderdjarige jubileum, heeft Paul Hamans een lezenswaardige biografie over paus Adrianus VI geschreven.

Met het oog op het gelovig zijn in onze tijd, zijn er ook twee artikelen opgenomen van respectievelijk Lars Peetam, over de homilie, en Marc Timmermans, over de belangrijke rol ook van de vrouw in de Kerk.

We besluiten dit nummer met een aantal belangrijke overwegingen van René Stockman, over de wijze waarop christenen ook in deze tijd aan het maatschappelijk debat kunnen deelnemen, juist ook als over moeilijke onderwerpen gaat.

Namens de redactie,

Dr. Lambert Hendriks

Hoofdredacteur

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

De aflevering van Communio die u deze zomer ontvangt, is in zijn geheel gewijd aan het thema van de ‘godsdienstvrijheid’….

Wanneer we spreken over het geheugen, dan roept dat als vanzelf heel verschillende zaken op. Omdat ons opeens iets te…

Tijdens de voorbereidingen van dit eerste nummer van onze nieuwe jaargang, kwam emeritus-paus Benedictus XVI te overlijden. Hij stierf op…

De thematiek van dit nummer, het vlees, roept bij menig lezer ongetwijfeld vragen op. Het is een woord dat in…

Het thema van dit derde nummer mag als titel van een tijdschrift misschien wat bevreemding oproepen. Toch maakt een nadere…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl