En breng ons niet in beproeving

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede gericht tot onze hemelse Vader om ons niet in beproeving te brengen, roept de nodige vragen op, zowel wat de vertaling als de inhoud betreft. M. Poorthuis onderzoekt de mogelijke vertalingen ‘bekoring’ en ‘beproeving’ en motiveert de keuze die de Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben gemaakt in de onlangs herziene vertaling van het Onzevader.

J. Bastiaens verkent hoe de beproeving door God wordt opgevat in de joodse traditie. C. van Vliet onderzoekt ervaringen van beproeving als momenten waar God Zich laat ontmoeten en pleit voor de menselijke kwetsbaarheid als een locus theologicus, een plaats van Godskennis.

Buiten het thema is de vertaling opgenomen van een artikel van paus Benedictus XVI, waarin hij zijn theologische beschouwingen over de betekenis van het jodendom in relatie tot de katholieke Kerk geeft. Zijn reflecties zijn van belang voor het verdere gesprek tussen katholieken en joden. Kardinaal Eijk tenslotte blikt terug op de wordingsgeschiedenis van de encycliek Humanae vitae en licht de ontvangst en de betekenis van dit kerkelijk document voor een gelovige opvatting over geboorteregeling toe.

B. Hartmann

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar….

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl