De crisis voorbij

De samenleving worstelt al vele jaren uitdrukkelijk met een crisis op financieel gebied. Deze periode begon in 2008 en langzaam komen er signalen van herstel en van het hernemen van de welvaart van weleer. Het is echter ook steeds duidelijker dat de economische crisis niet op zichzelf staat. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen verschillende soorten van omwentelingen of crises op allerlei gebieden. Hieraan wil dit nummer van Communio aandacht besteden door vast te stellen waar de problema- tiek precies ligt en door perspectieven te bieden om de crisis te overwin-nen.

De bijdragen in dit nummer horen bij verschillende thematische velden.

Op het vlak van cultuur en samenleving, waar de crisis meer geplaatst wordt in een antropologische context, zijn bijdragen te vinden van Mi- chiel Peeters en Detlef Rohling. Zij vormen de opening van dit nummer, omdat het juist de mens zelf blijkt te zijn die zich in een crisis bevindt en die wegen kan vinden om ze te boven te komen. De crisis wordt in de huidige tijd echter vooral geassocieerd met de problemen in de economie. Fred van Iersel toont aan hoe die problemen zeker ook te maken hebben met de visie op de mens en op de wijze waarop mensen met elkaar om- gaan.

Een uitweg uit de crisis heeft zeker ook te maken met de plaats van God in de wereld. Een aantal bijdragen gaan in op de consequenties van een verdwijnend geloof in God en willen hoopvolle perspectieven bieden om deze crisis te boven te komen. In dit deel zijn bijdragen te vinden van Ben Janssens, Ignace Verhack en Peter Henrici. De rol van het geloof met betrekking tot een crisis ligt vooral daar waar het geloof het praktische leven bezielt. Op welke wijze dit plaats kan vinden, komt tot uiting in de bijdragen van Erik Sengers, van Patrick Lens, van Joris Schröder en van Ton Meijers. Een exegetische benadering van de crisis wordt door Martijn Steegen aangereikt. Tot slot volgen nog enkele artikelen “buiten thema”, die echter toch duidelijk een band hebben met het thema van dit nummer omdat ze onderwerpen behandelen die ook – elk op zijn manier – een crisis beleven. Het artikel van Walter Kasper behandelt de problematieken en perspectieven die het Tweede Vaticaanse Concilie met zich meebracht; Kees van Vliet gaat in op de betekenis van de theologie; de laatste bijdrage is van Eberhard Schockenhoff over de vriendschap met God.

Sprekend over “crisis” beschrijft men een situatie die om een oplos- sing vraagt. Moge dit nummer ertoe bijdragen dat we ons verdiepen in de wortels van de hedendaagse problemen en situaties. Zo kunnen we, gesterkt door de Blijde Boodschap die Christus ons heeft gebracht, op weg gaan om uit de crisis te komen tot de “Vreugde van het Evangelie”.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Uit de huidige jaargang:

[product_category category=”2014″ column=”3″]

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar….

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl