Apologetiek

Vanuit allerlei hoeken is er op dit moment een hernieuwde aandacht voor het thema “apologetiek”, dat zowel een verdediging als een rationele uitleg van het geloof met zich meebrengt. Juist in een tijd waarin de interesse voor het religieuze nog wel aanwezig is, maar de inhoud die vanuit de traditie met Kerk en geloof is verbonden, nog maar moeilijk aanvaard wordt, is de apologie dus een kostbaar gegeven. In dit nummer van Communio geeft Mgr. André Léonard in een eerste artikel een overzicht van de rationele elementen in het geloof, die met het verstand toegankelijk zijn. Bart Koet en Dieter Van Belle nemen de lezer mee naar het begin van de christelijke apologetiek, respectievelijk bij Paulus en de eerste Kerkvaders. Van recente datum zijn de “Catholic Voices” waarover Mirjam Spruit een bijdrage levert.

Door de band met rationele argumenten heeft apologetiek ook veel met filosofie van doen. Dat blijkt uit de bijdragen die daarop volgen: Bob van Geffen spreekt de genoemde band uitdrukkelijk aan. In het artikel van David C. Schindler wordt gewezen op de mogelijkheden die het ver- stand heeft in verband met het kennen van de waarheid, iets dat ook in de dialoog met andere opvattingen zeer belangrijk is. Petra Walta gaat op dat onderwerp verder in. In een laatste artikel beschrijft Nicola Reali hoe de apologetiek samenhangt met de huidige tijd.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema….

De afgelopen periode is jaarlijks een nummer van Communio gewijd aan een bede van het Onze Vader. De laatste bede,…

‘Bevrijd ons van de pest, de honger en de oorlog, Heer’, is het oude gebed van de Kerk in reactie…

“Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de…

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Drs. B. Hartmann
NL – Veemarktstraat 48, NL-4811 ZH Breda
E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl

Administratie abonnementen
Mevr. A. Bremmers
Bernhard Pothaststraat 37
NL – 6464 HD Kerkrade
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl