Apocalyps

Trouw aan de thema’s die door de internationale redactie van Communio worden vastgesteld heeft dit nummer de Apocalyps als thema. De Apocalyps of het Boek van de Openbaringen, het laatste boek van de heilige Schrift, heeft op de eerste plaats als boodschap dat God de Heer is van de geschiedenis en dat niets zich aan Zijn heerschappij onttrekt. Zo heeft dit Bijbelse boek hoop en bemoediging geboden aan de eerste generaties christenen die leden onder de nietsontziende en schijnbaar uitzichtloze vervolgingen op last van de Romeinse overheid. De eindtijd, zoals deze in de Apocalyps wordt geschilderd, heeft in de loop van tweeduizend jaar denkers en kunstenaars geïnspireerd, tot aan onze dagen toe.

Meer dan eens heeft men gemeend dat men Apocalyptische voorspellingen tot vervulling zag komen. Met name het Duizendjarige Rijk heeft tot de verbeelding gesproken, vanaf de geschiedenisopvatting van Joachim van Fiore en de toepassing ervan binnen de franciscaanse beweging in de Middeleeuwen tot aan de geseculariseerde claim van de nationaal-socialisten in Duitsland. Het einde van de geschiedenis is meermaals een tastbare dreiging geweest. Misschien geldt dit minder voor de twee wereldoorlogen die een verwoesting van mensenlevens en een materiële schade hebben aangericht zonder weerga. De coronacrisis wordt weliswaar gezien als een gebeurtenis, waarvan we de impact nog nauwelijks kunnen overzien, maar met de massale vaccinatie in het vooruitzicht beleven we deze zeker niet als het einde der tijd. Meer lijkt dit te gelden voor de dreiging van nucleaire verwoesting, die vooralsnog lijkt te zijn bezworen, of van het ecologische afsterven van onze moeder aarde.

Hoe we het Duizendjarige Rijk uit het Boek der Openbaringen kunnen opvatten, bespreekt H.G. Gradl. Aan zijn artikel vooraf gaat een In memoriam voor pater G. Wilkens SJ van de hand mgr. J. Schröder. Pater Wilkens heeft vele jaren lang bijgedragen aan de Nederlandstalige Communio, met name als hoofdredacteur en vertaler van vele artikelen. Verder treft u in dit nummer een bespreking door E. Echeverria aan van de vraag of de seksuele revolutie een noodzakelijk correctief is geweest binnen de orthodox christelijke ethiek aan de hand van de opvattingen van de gereformeerde theoloog A. de Bruijne en van de latere paus Johannes Paulus II. Aan de theologische discussie over de betekenis van het diaconaat draagt E. Sengers bij door het denken van J. Ratzinger over dit ambt te ontsluiten zoals blijkt uit de preken die hij in de loop van twintig jaar bij diakenwijdingen heeft gehouden.

Dit nummer zal verschijnen in de periode waarin heel de bevolking van België en Nederland de mogelijkheid krijgt gevaccineerd te worden tegen corona. De vraag is opgekomen of het gebruik van vaccins verantwoord is, als de ontwikkeling ervan bijvoorbeeld met behulp van geaborteerde kinderen tot stand is gekomen. V. Kemme weegt deze kwestie in het licht van de katholieke moraal. Ter informatie hebben wij ook de Nederlandse vertaling opgenomen van de nota van de Congregatie voor de Geloofsleer ‘in verband met de moraliteit van het gebruik van sommige coronavaccins’.

De coronacrisis heeft onze samenleving en voor velen van ons ook ons persoonlijk leven diep geraakt. Moge de boodschap van de Apocalyps, dat God de Heer van de geschiedenis is en niets zich aan zijn macht en plan onttrekt, moed geven, zoals het de eerste generaties christenen in de vervolgingen heeft bemoedigd.

B. Hartmann

AuteurTitelPagina
RedactieApocalyps161
J. SchröderIn memoriam Dr. Gerard Wilkens sj (1940-2021). Decennialang het gezicht van Communio in Nederland163-165
H.-G. GradlEen beslissend overgangshoofdstuk. Het duizendjarig rijk van vrede in de Openbaringen van Johannes166-175
E. EcheverriaIs de seksuele revolutie een vernieuwingsbeweging binnen de traditionele seksuele moraal van het orthodoxe christendom?176-212
E. SengersDe diaken en de dienaar Christus. Theologia van het diaconaat in preken van J. Ratzinger 1977-1999213-226
V. KemmeEthische aspecten van Covid-vaccinatie227-236
Congregatie voor de GeloofsleerNota in verband met de moraliteit van het gebruik van sommige coronavaccins237
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God,…

Cultuurchristendom is een term die vaker gebruikt wordt, maar waaraan op verschillende manieren een inhoud wordt gegeven. Voor sommige mensen…

Het themanummer over ‘bemiddeling’ geeft aanleiding om over heel verschillende onderwerpen na te denken. Bemiddeling – of ‘mediation’ met een…

De titel van dit nummer van Communio is even kort als alomvattend. Vanzelfsprekend zijn er bijzonder veel aspecten te bespreken…

Het jaar dat door paus Franciscus werd toegewijd aan de heilige Jozef, heeft veel gelovigen geholpen in hun devotie voor…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl