2015 6b

2015/6 De vernedering van Christus: God wordt geboren als mens

7,00

SKU: 2015/6 Categorie: Tag:

Beschrijving

Jaargang 40, nummer 6 – De vernedering van Christus: God wordt geboren als mens

Editoriaal:

Voor u ligt het laatste nummer van Communio van dit jaar, met als thema de ‘kenosis’ van Gods Zoon. Het is een onderwerp dat enerzijds een hoog theologisch gehalte heeft en voor velen maar moeilijk tot de verbeelding spreekt, maar anderzijds behoort de menswording van Jezus Christus tot de meest wezenlijke aspecten van ons geloof. Juist de menswording van Christus, zijn ontlediging en zijn afzien van de heerlijkheid van de Vader, wordt voor ons mensen tot bron van genade en de voorwaarde voor onze eigen verlossing.
De kruisdood van de Heer wordt tot overwinning van het kwaad en daarmee krijgt de term ‘kenosis’ of ‘vernedering’, een hele nieuwe lading. Het wordt tot iets groots vanuit Gods perspectief en het is op deze wijze dat we vanuit het geloof een grote waardering en eerbied kunnen hebben voor wat klein en nietig is.
In dit nummer spreekt Ben Janssens over Jezus’ kruisdood, waarin de ultieme ontlediging van Gods Zoon verwerkelijkt wordt. Over de Bijbelse neerslag van dit grote gebeuren spreekt Ruud Gouw. Ook nemen we een aantal artikelen uit de internationale redactie van ons tijdschrift over. Zo beschrijft Werner Löser de Kenosis bij de theoloog Hans Urs von Balthasar en verbreedt Peter Henrici de thematiek door te spreken over de schepping als kenose. Ook vindt u een aantal artikelen ‘buiten thema’. Anton Strukelj, Tim Peters, Karel Wiecherink en Fred van Iersel.

Voor mij is dit nummer het laatste dat verschijnt onder mijn auspiciën. Doordat mijn bisschop mij een nieuwe taak heeft toevertrouwd, is het voor mij niet langer mogelijk om het werk van hoofdredacteur van ons tijdschrift goed te kunnen vervullen. Een aantal jaren heb ik met veel plezier en toewijding vorm mogen geven aan het tijdschrift en heb ik daarbij met bijzonder veel genoegen samen gewerkt met een geweldig team van redacteurs, die zich voortdurend inzetten om een goed tijdschrift te laten verschijnen. Veel dank daarvoor! Een bijzonder woord van dank wil ik uitspreken naar Klaartje Roegiers, de redactiesecretaresse, die met heel veel toewijding en zorg ieder afzonderlijk nummer gereed maakt voor publicatie.

Het is een eer om voor Communio hoofdredacteur te zijn geweest en ik gun ons tijdschrift nog vele jaren waarin Kerk, geloof en cultuur met elkaar in dialoog blijven, tot meerdere eer en glorie van God en ook eenvoudigweg tot leesplezier van vele lezers.

Dr. Lambert Hendriks

AuteurTitelPagina
RedactieInleiding401
B. JanssensJezus' kruisdood, Gods kenotische liefde402-412
R. GouwHet lied van de Godenzoon (Fil. 2, 6-11)413-425
W. Löser"Gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis" (Fil. 2,8). De theologie van de kenosis in het denken van Hans Urs von Balthasar426-438
P. HenriciDialectief of liefde? Het filosofisch verstaan van de schepping van de wereld als kenosis439-448
A. StrukeljDe Heer als Rechter en Redder449-456
T. PeetersDe hervorming van de camaldulenzer-eremieten van Montecorona. Radicalisering van het kluizenaarsideaal onder impuls van Paulus Giustiniani457-464
K. P. Th. WiecherinkDoor vriendschap tot liefde465-472
F. van IerselVrijheid en vrijheidsberoving: een uitdaging voor de christelijke antropologie473-480