Joseph Ratzinger/Benedictus XVI: Geen berouw over genade en roeping – Opmerkingen bij het traktaar “De Judaeis”

Lars Peetam: Carolus Borromeus en de prediking – De preek in liturgische context (Communio 44 (2018): 390-408).Communio 5 2018 (Peetam)

Truus Verheijen: Economie en de sociale leer van de RK Kerk (Communio 44 (2018) 197-207.Communio 3-4 2018 (Verheijen)

Pierre François: Pedagogie en geloof: invalshoek van de Europascouts (Communio 44 (2018) 253-262.Communio 3-4 2018 (François)

Kardinaal Wim Eijk: Voltooid leven (Communio 44 (2018) 230-245.Communio 3-4 2018 (Eijk)

Herwig Dufaux: Het ongeboren leven tussen fictie en werkelijkheid (Communio 44 (2018) 152-160).Communio 2 20181 (Dufaux)

Dennis Peters: “Zij zijn beschaamd als we geen wraak nemen” (Communio 43 (2017) 62-67). Communio 1 2018 (Peters)

Yvonne Koopman: Ouders of overheid: wie bepaalt de relationele en seksuele vorming? (Communio 42 (2017) 453-462). Communio 6 2017 (Koopman)

Johan te Velde: Spanningen in de liturgische hervorming (Communio 42 (2017) 119-134). Communio 2 2017 (te Velde)

Joris Schröder: Traditie en kerkelijk leven. Een eerste verkenning (Communio 42 (2017) 83-89). Communio 2 2017 (Schröder)

In Memoriam Mgr. S. Van Calster. In memoriam Communio 3-4 2016

Ingeborg Gabriel: Een mijlpaal in de verkondiging van de sociale leer. De encycliek Laudato Si’ (Communio 41 (2016), 169-178

Lees hier het volledige artikel: Gabriel Communio 3-4 2016

Fred van Iersel: Een barmhartige overheid? (Communio 41 (2016), 146-151)

“Zonder gerechtigheid slaat het surplus barmhartigheid een samenleving uit het lood en zonder barmhartigheid kan de rechtstaat ontsporen en nodeloos verharden en verstarren.”

Lees hier het volledige artikel: Communio 2016 -2 van Iersel

Ben Janssens: De grenzeloze barmhartigheid Gods in het laatste oordeel (Communio 41 (2016), 17-24)

“De mens geworden Zoon heeft zich op Golgotha geïdentificeerd met alle lijdenden. Aan deze identificatie komt verlossende kracht toe. Hij heeft zelf alle vernedering doorstaan. Op grond hiervan kan Hij de humane waardigheid van alle slachtoffers herstellen. De wonden uit het verleden worden weliswaar niet vergeten. Zij worden echter wel genezen door de steeds grotere barmhartigheid Gods in Christus.”

Lees hier het volledige artikel: Communio 2016-1 Janssens

Herman De Dijn: ‘Politieke correctheid’ (Communio 40 (2015), 322-332)

“Politieke correctheid lijkt niet gedirigeerd door een bepaalde partij of beweging; het lijkt veeleer een soft-utopische mentaliteit die geleidelijk de geesten is komen te beheersen en die tegelijk hier en daar op weerstand stoot. Toch is het onmiskenbaar dat er vandaag ook op institutioneel vlak politiek correcte krachten aanwezig zijn die wel degelijk intentioneel tewerkgaan. De mate waarin administraties in allerlei landen, maar ook in supranationale organismen doende zijn om op allerlei sensitieve gebieden de taal in politiek correcte zin te hervormen en om via de taal invloed uit te oefenen op de maatschappelijke mentaliteit is opmerkelijk. Het recht is niet langer een uiting van dominante zeden en gewoonten; het is een instrument geworden om de maatschappij in de gewenste zin van vrijheid, gelijkheid en diversiteit te hervormen.”
Lees hier het volledige artikel: Communio 2015-5 De Dijn