De eerste thematische aflevering van de nieuwe jaargang van Communio is gewijd aan het Paastriduum, dat langs verschillende zijden wordt benaderd: spiritueel, liturgisch, theologisch, Bijbels en pastoraal. Christophe Monsieur, liturgiedocent van der abdij van Averbode, geeft een analyse van de Paaswake, waarin bovengenoemd thema in één liturgische viering in zijn geheel aan de orde komt.

Vervolgens gaat de Italiaanse theoloog Inos Biffi in op het geheim van Witte Donderdag in de theologie over de Eucharistie bij Thomas van Aquino. Harry Quaedvlieg biedt een Bijbels-theologische analyse van het bidden van Jezus in Getsemani. Tenslotte geeft de Vlaamse theoloog Hans Tercic een theologische schets van “stille zaterdag”: “nedergedaald ter helle”.

Hierbij aansluitend volgen twee bijdragen die actueler en pastoraler zijn. Ben Janssens analyseert op inzichtelijke wijze de herschreven tekst van de Passiespelen van Tegelen, die dit jaar weer worden gehouden; de auteur van de tekst is de hoogleraar Nederlandse letterkunde Wiel Kusters van de Universiteit van Maastricht. Van zijn kant laat de Duitse theoloog uit Freiburg, Jan-Heiner Tück, in een korte bijdrage het verschil zien tussen reïncarnatie en het geloof in de verrijzenis.

Twee bijdragen zijn toegevoegd, die niet binnen het thema van deze aflevering vallen. Nelly Stienstra, als docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht, geeft haar visie op de psalmvertaling van het Getijdengebed. Ben Janssens sluit af met een korte bespreking van een recente publicatie over mariologie, uitgekomen in de Tiltenberg-studies, van de hand van dr. J. Hendriks.

Een jaarabonnement op Communio kost 26 euro. Studenten betalen 17,50 euro. Een los nummer kost 6 euro exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: