Ter inleiding een leesgids
Het jaarlijkse dubbelnummer van het tijdschrift Communio heeft als thema drie kernwoorden: de ziel, de (vorm van) zielzorg en de (vorming van) de zielzorger.

Ten eerste, de ziel als een onmisbare werkelijkheid en begrip. Everard de Jong, filosoof en hulpbisschop van het bisdom Roermond, schetst de begrippelijke werkelijkheid van de ziel binnen de geschiedenis van de wijsbegeerte vanaf de prehistorie tot aan een actuele herontdekking van de ziel na en naast een periode van een zielsvergetelheid. Herman De Dijn, em. hoogleraar aan de K.U.Leuven, gaat in op de vraag of de “ziel” niet in het gedrang komt met de evolutionaire biologie en moderne neurowetenschap. Hij ontwerpt een hermeneutiek die toegankelijk maakt voor een “geloof” in de ziel. Wie op een eenvoudige wijze ingeleid wil worden in de werkelijkheid van de ziel, kan terecht bij de analyse van Erik van Waasdijk, die in de boeken van J.K.Rowling over Harrie Potter aan de hand van de grote verminking van de “ziel” door het ultieme Kwaad binnenvoert in de verbeelde wereld van die “ziel”.

Ten tweede, zorg voor de ziel en zielzorg als het voornaamste werk van en binnen de Kerk. Jozef Wissink, hoogleraar in de praktische theologie, geeft een aantal behartigenswaardige opmerkingen vanuit en voor de praktijk waarmee de echte pastores en tevens zielzorgers in de “zorg voor de ziel” van anderen en van zichzelf hun voordeel kunnen doen. Annemiek de Jong- van Campen , dr. Theologie, schetst een profiel van een mystagogische zielzorg waarbij kernwoorden zijn: christelijke inwijding, menswording en gemeenschapsvorming. Jean Geysens, benedictijnenmonnik van de abdij van Chevetogne, verwijst aan de hand van de figuur van Lambert Beauduin, een grote promotor van liturgische spiritualiteit, naar een dringende noodzaak binnen de katholieke geloofsgemeenschap van een verdergaande ontdekking van de liturgie als “bron”. Vooral met betrekking tot de katholieke gemeenschap geeft Tim Schilling, dr. Theologie, aan dat naar zijn mening het voornaamste probleem onder de Nederlandse katholieken het ongeloof is. De slotparagraaf van het Kerkelijk Wetboek luidt: “het zielenheil voor ogen hebbend dat in de Kerk altijd de hoogste wet moet zijn”! Ton Meijers, Hoofddocent canoniek recht, laat zien hoe canoniek recht altijd zielzorgelijk recht is met de belangrijke beginselen van oikonomia en aequitas.

Ten derde, wie is de zielzorger, hoe zielzorger worden en blijven? Het justitiepastoraat is als op herstel gericht pastoraat een vorm van herontdekte zielzorg. Wim Timmer, justitiepastor, schetst de contouren van dit pastoraat en de betekenis en reikwijdte ervan in de pastorale praktijk. De twee laatste bijdragen hebben betrekking op de vorming en begeleiding van in opleiding en in de praktijk werkzame priesters en zielzorgers. Jo Hermans, Mgr, Dr. en Mag Theologie, schets vanuit een theologisch-spirituele achtergrond criteria voor geestelijke begeleiding met betrekking tot zowel degene die zich laat begeleiden als de geestelijke begeleider en spirituaal. Van haar kant laat Anke Bisschops, supervisor, een herontdekte vorm van supervisie zien bij pastoraal werkenden (in opleiding) en legt de nadruk op het belang van zelfkennis, beschikbaarheid voor anderen en participerend leiderschap.

Een jaarabonnement op Communio kost 26 euro. Studenten betalen 17,50 euro. Een los nummer kost 6 euro exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: