Ter uitnodiging en inleiding
De zesde en laatste aflevering van deze jaargang 2009 is gewijd aan het thema “vaderschap”, dat door de jaarlijkse internationale bijeenkomst van redacties is voorgesteld. De samenstelling van dit nummer is ook internationaal wat de auteurs betreft. Op één na (M. Van Parijs) behoren allen tot verschillende redacties van de Communio-keten en geven zo ook een inzicht in de geest waarmee dit tijdschrift zijn visie waar wil maken. In de goede traditie van Communio wordt een brede en algemene aanpak van het thema aangeboden.

Patrick Lens begint zijn bijdrage met de vraag of God, naar wie toch alle vaderschap in de hemel en op aarde is ontleend, goed is. En hij eindigt met het geschonken en geopenbaarde antwoord op de vraag naar het waarom van het lijden. De laatste zin van het artikel verwijst naar een film waarin het kind van een nazi-commandant wordt meegenomen in de gaskamer: “Jezus Christus is het in de geschiedenis verdwaalde en verstrikte kind dat de verloren papa van de mensheid is komen zoeken, ‘God, naar wie alle vaderschap genoemd is’ (Ef. 3, 15)”.

De exegeet Bart Koet houdt een kleine meditatie over de pedagogie van Lucas (1, 17) om het hart van de vaders te doen keren naar dat van de kinderen. Zacharias moet als vader een tijdje zwijgen en heeft niet veel meer te vertellen. De conclusie is: ”Als je als vader iets mee wil geven aan je kinderen, dan is het van belang jouw hart te luisteren te leggen bij het hart van je kinderen”.

De benedictijn van Chevetogne, Michel Van Parijs, schrijft over de geestelijke begeleiding door een “geestelijke vader”, zowel vanuit de traditie van het kloosterleven als in aansluiting bij de bovengenoemde lucaanse tekst over Zacharias als gekwetste vader. Jean-Pierre Batut, lid van de Franse redactie van Communio, gaat als theoloog nader in op de vraag of het noemen van God als vader een usurpatie is, en komt daarbij tot een degelijk theologisch en spiritueel gefundeerd antwoord. Massimo Camisasca van de Italiaanse redactie laat de vader zien als de persoon die een verantwoordelijke plaats bekleedt om het leven, de vrijheid en de liefde te bevorderen. Valeer Neckebrouck, van de Nederlandstalige redactie, laat in zijn bijdrage zien hoe de culturele dimensie van het vaderbeeld meespeelt bij de theorie van het Oedipuscomplex van de psychoanalyticus Sigmund Freud, en hoe de universaliteit hiervan aangevochten wordt door de onderzoekingen van de etnograaf en antropoloog Malinowski.

Voorlopig luidt de uitslag van dit debat: “Ondertussen en tot nader order berust de theorie van het Oedipuscomplex als basis voor een universeel geldig vaderbeeld op te wankele grond om ze zonder voorbehoud te omhelzen”. Aldino Cazzago, theoloog en lid van de Italiaanse redactie, bespreekt tenslotte de verhouding van de overleden heilige vader en paus Johannes Paulus II tot zijn vader en omgekeerd en komt daarbij tot verrassende inzichten.

In eigen zaak willen we graag de lezer aanzetten dit tijdschrift te blijven steunen door zich tijdig opnieuw te abonneren evenals anderen op Communio als katholiek internationaal tijdschrift te attenderen. Communio verschijnt vijfmaal per jaar (4 nummers en één dubbelnummer). Een jaarabonnement op Communio kost slechts € 29. Studenten betalen € 17,50. Een los nummer kost € 6 exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: