Ter aanbevolen lezing
De tweede aflevering van jaargang 2010 van Communio heeft als thema: “vrouw zijn”. Het thema is ontleend aan het Symposium, dat op 2 mei verleden jaar in Ede werd gehouden. Deze aflevering bevat, grotendeels, de voordrachten die daar werden gehouden Mark Timmermans heeft zijn bijdrage met betrekking tot de verhouding van man/vrouw genoemd: “Gelijkwaardigheid in ongelijkheid. Complementariteit in verscheidenheid”. Centraal bij de voordrachten stond de encycliek van Johannes Paulus II Mulieris dignitatem.

Pia de Solenni gaat na waarom dit document over vrouwen de gehele maatschappij beïnvloedt. Zuster Maria de Anima Christi heeft een andere insteek en vraagt zich af hoe heiligheid de sleutel is tot het verstaan van de nieuwe vrouw vooral op basis van deze encycliek. De Utrechtse docente moraaltheologie Mariéle Wulf onderzoekt de visie die Edith Stein, deze bijzondere jodin, filosofe en karmelietes in haar tijd heeft ontwikkeld.

Als toevoeging in deze rij van voordrachten op het Symposium van Ede volgt een kritische bespreking van een studie van Marleen Heylen over de band tussen ouders en kinderen. De auteur, Marcel Gielis, duidt de positieve kanten en geeft tegelijk enige kritische, aanvullende bemerkingen over de plaats van de vader binnen het gezin.

Als inleiding, voorafgaand aan bovengenoemde voordrachten, is er een korte evaluatie van het Symposium door de voornaamste organisator en inspirator ervan, Stefan van Aken, coördinator van het centrum voor huwelijk en gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Een jaarabonnement op Communio kost € 26,00. Studenten betalen €17,50. Een los nummer kost €6,00 exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: