Leeswijzer
De laatste aflevering van jaargang 2011 is gewijd aan het thema: “De toekomst van de democratie”. We zien de opkomst (en ook doorbraak?) van democratie, recentelijk in Arabische landen en Afrikaanse staten, terwijl in de “thuislanden” van de democratie duidelijk een crisis in het functioneren ervan aanwezig is. Niet los daarvan worden er vragen gesteld naar de verhouding van de katholieke Kerk tot de democratie en komen er ook binnen het kerkelijke leven vragen naar meer democratie naar boven en worden elementen van de democratie ingeoefend.

Fred van Iersel formuleert bij wijze van editoriaal onder de titel “Democratie in de crisis” elf vragen bij de democratie in het algemeen en het al of niet voldoende functioneren ervan in het bijzonder. In een tweede artikel laat dezelfde auteur de toebedachte rol zien van de democratie vanuit de sociale leer van de Kerk. Herbert Schlögel beschrijft hoe democratie leeft van en met deugden die specifiek voor een democratische bestel nodig zijn. Ralf Miggelbrink schetst de vanuit de geschiedenis ontstane verhouding tussen de burgermaatschappij en de Kerk en de doorwerking naar het heden toe met de vragen bij de omgang van mensen binnen de Kerk.

De Vlaamse hoogleraar internationaal recht, Jan Wouters, beschrijft de opkomst en toenemende doorwerking van de democratische beginselen en wetgeving binnen het internationaal verkeer tussen de staten. Kurt Martens beschrijft de godsdienstvrijheid binnen de verhouding van kerk en staat in een democratisch systeem. Enige “praktische ervaringen” rond Kerk en kerkelijk leven die als “vingeroefeningen” kunnen dienen in democratie op de kleine schaal van parochies ter plaatse, komen in een bijdrage van Alexander de Graaf Woutering aan bod.

In eigen zaak tenslotte: vanaf de nieuwe jaargang 2012 zal dr. Lambert Hendriks, docent moraaltheologie aan het seminarie Rolduc in Kerkrade, binnen de redactie de eindverantwoordelijke zijn voor Nederland, terwijl dr. Stefaan Van Calster deze functie blijft vervullen voor Vlaanderen. De eindverantwoordelijke voor het dubbelnummer 2012, met als thema “Kerken sluiten… en hoe verder…?” is dr. G. Wilkens sj. Voor een jaarabonnement op Communio betaalt u slechts € 29,00. Studenten betalen € 17,50. Een los nummer kost € 6,00 exclusief verzendingskosten. Gelieve voor bestellingen contact op te nemen met het secretariaat van Communio: Bernhard Pothaststraat 37, NL 6464 HD Kerkrade of via de e-mailadressen info@communio.nl of info@communio.be. 

Meer uit deze jaargang: