Gewoontegetrouw behandelt het tijdschrift Communio in de eerste aflevering van elke jaargang een onderdeel van de geloofsleer en het geloofsleven. Nu is in deze serie het geloofsgeheim van de Gedaanteverandering van Jezus als een van de ‘nieuwe’ geheimen van de rozenkrans aan de orde. Dit thema geeft de gelegenheid een veelzijdigheid aan vooral exegetische, maar ook theologische en spirituele benaderingen naar voren te brengen. Zo benadert Adalbert Rebić, vanuit het Oude Testament de plaats van Mozes en Elia in de nieuwtestamentische tekst van de transfiguratie. De Duitse exegeet Klaus Berger ziet Marcus’ versie van de tekst van de gedaanteverandering als een hoogtepunt en tegelijk als een wending in het tot dan toe verhaalde leven van Jezus. Beatrice Oiry benadert het thema vanuit de Matteaanse versie. Zij legt uit hoe de tekst verbonden is met de doop van Jezus en leidt naar zijn verrijzenis, en tevens een appel is om de gelovige mee te trekken op de verdere weg van het Paasgeloof. Ruud Gouw, merkt op dat de teksten van de gedaanteverandering elementen bevatten die, uniek in hun soort, slechts als pre-paschaal te verstaan zijn Leo Elders brengt naar voren hoe Thomas van Aquino als theoloog meerdere vragen over en naar aanleiding van dit geloofsgeheim behandelt. Deze kerkleraar herinnert ons eraan ‘dat onze roeping als christen tot ver boven de materiële wereld zal leiden’.Een eigentijdse meditatie komt van de Zwitserse theoloog Hans Urs von Balthasar (1905-1988), een van de grondleggers van het tijdschrift Communio,. Het gaat om een radiovoordracht die ingaat op de geloofskwaliteit van het hier gevraagde getuigenis.

Tenslotte volgen nog twee belangrijke en actuele onderwerpen die buiten het thema van deze aflevering vallen. Bart Koet, bijbeldocent en diaken, laat aan de hand van gemaakte studies over het taalveld van het woord diakonos zien, dat de vaak voor gangbaar gehouden betekenis van ‘nederige dienaar’ voor diaken en diaconaat niet houdbaar is. Hij toont aan dat het ook en wellicht vooral gaat om de betekenis van woordvoerder en verbindingsman. Van zijn kant maakt Ward Biemans de balans op van 25 jaar legalisering van abortus in Nederland. Hij vermeldt met behulp van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat er ernstige gebreken in de benadering van dit probleem blijven. Er wordt ook aandacht besteed aan Mgr. Dr. W. Eijk, die als lid van de redactie de nieuwe aartsbisschop van Utrecht werd.

Communio verschijnt vijf maal per jaar: 4 enkele nummers en een dubbelnummer (nummer 5-6). Een jaarabonnement op Communio kost slechts € 29,00. Studenten betalen € 17,50. Een los nummer kost € 6 exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306, 9070 Destelbergen (België) of Communio, Postbus 1321, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch (Nederland), e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: