De vijfde aflevering van het tijdschrift Communio is gewijd aan het thema: “ecclesia apostolica” als een vervolg op de aflevering van verleden jaar dat als thema had ‘ecclesia’. De bedoeling is dat de volgende jaren in verschillende afleveringen de andere kenmerken van de Kerk als “één, heilig en katholiek” aan bod komen. Deze aflevering over het apostolische karakter van de Kerk wordt geopend met een bijdrage van Mariéle Wulf verbonden aan de FKT met de leerstoel voor moraaltheologie en christelijke ethiek, en laat de samenhang zien van de vier kenmerken van Kerk vanuit verschillende invalshoeken van het ideaal, de pastorale dimensie, de ethische opdracht en de goddelijke belofte en geeft concrete aanwijzingen om opdracht en verantwoordelijkheid te vullen met loyaliteit.

Hermann Pottmeijer laat zien hoe het leerambt in dienst staat van de Kerk van de apostelen en langs een interessante weg doorheen de geschiedenis Vaticanum II weer bewust maakte , dat alle leden van de Kerk aan het overleveren en bewaren van de erfenis van de apostelen deel hebben. Julia Knop, docente aan de theologische faculteit van Freiburg, beschrijft de inhoud en betekenis en ontwikkeling van de “regula fidei”, om de geloofsinhoud te bewaren en door te geven. Kurt Koch, de huidige president van de pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid, bespreekt de apostolische dimensie van de Kerk in het oecumenische gesprek. Hij concludeert, dat het oecumenische herontdekken van de apostolische dimensie van de Kerk wezenlijk samenhangt met de revitalisering van de missieopdracht, die heden ten dage alleen nog maar in oecumenische gemeenschap behartigd kan worden.

De patroloog Joop van Banning laat aan de hand van de Kerkvaders zien dat de vrouw uit Openbaring 12 naar Maria uitgelegd kan worden en tevens naar de Kerk. Daarmee vormt zijn bijdrage een balans met de apostolische dimensie van de Kerk en sluit tevens aan bij de uitleg van het Tweede Vaticaans Concilie dat Maria een plaats geeft binnen de Constitutie over de Kerk. Buiten het thema is de bijdrage van Joris Schröder over Theresia van Lisieux en de Eucharistie. De Eucharistie is de bron voor de ware dynamiek van het kerkelijk leven dat in ons de liefde wekt als een van de vruchten van de Geest. Daarbij geldt wat zij zegt in één van haar gedichten: “Ik heb de hostie als mijn steun”. Een eenvoudige, toegankelijke en diep christelijke vorm van spiritualiteit die de mensheid heeft verrijkt en er zeker aan heeft bij gedragen dat Thérèse van Lisieux in 1997 bij het eeuwfeest van haar sterven werd uitgeroepen tot de derde en jongste vrouwelijke kerklerares.

Deze aflevering omvat 72 blz., 8 minder dan het gewone aantal, aangezien in het voorafgaande dubbelnummer er juist 8 bladzijden meer waren. Van dit dubbelnummer over Vaticanum II zijn nog een aantal exemplaren te bestellen tegen de gehalveerde prijs van € 6,00 bij de administratie van het tijdschrift: (adres: Communio, Bernard Pothaststr. 37, NL 6464 HD Kerkrade; mailadres: abremmers@hetnet.nl). 

Meer uit deze jaargang: