Internationaal Katholiek Tijdschrift ‘Communio’

benedictusHet Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio werd opgericht in 1971 in Duitsland door Joseph Ratzinger (de huidige paus emeritus Benediktus XVI),  Hans Urs von Balthasar  (benoemd tot kardinaal, † 1988) en Franz Greiner († 1987). De latere kardinalen Walter Kasper, Karl Lehmann (1936-2018) en Leo Scheffczyk  (1920-2005) waren van meet af aan betrokken bij de Duitse editie.

Vrij spoedig ontstonden er ook een Italiaanse en een Franse uitgave van het tijdschrift, mede onder inspiratie van de latere kardinalen Jean Daniélou s.j. († 1974) en Henri de Lubac s.j. († 1991).
De Noordamerikaanse, Spaanse, Portugese, Kroatische, Chileense en Argentijnse edities volgden.

Nog voor de val van het `IJzeren Gordijn` ontstond er, onder impuls van de toenmalige aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyla, (later Paus Johannes Paulus II, † 2005) een Poolse Communio. Na de bevrijding van de Communistische bezetting ontstonden er uitgaven in Slovenië, Tsjechië, Hongarije en Oekraïne.

De Nederlandstalige uitgave, die verschijnt in Nederland en Vlaanderen, werd opgericht in 1976 door de Vlaamse pater Valentinus Walgrave o.p. ( † 1977). Vanaf het begin was ook Jozef Lescrauwaet msc († 2013), hoogleraar in Tilburg, lid van de redactie. Aanvankelijk behoorde hij, net zoals Jan Hendrik Walgrave (broer van Valentinus Walgrave) ook nog tot de redactie van Concilium. Lescrauwaet werd later hoogleraar te Leuven en vervolgens hulpbisschop van Haarlem. De drijvende krachten achter Communio waren jarenlang de hoofdredacteurs Gerard Wilkens sj en Stefaan van Calster († 2016).

Danielou

Jean Daniélou SJ (1905-1974)

Lubac

Henri de Lubac SJ (1896-1991)

Lescrauwaet

Mgr. J. Lescrauwaet (1923-2013)

Inspiratie

Volgens de intentie van de stichters bepalen twee karakteristieken de eigenheid van Communio.
De reeds genoemde internationale samenwerking vormt het eerste kenmerk.
De tweede opdracht van Communio bestaat in het aangaan van de dialoog tussen geloof en cultuur.

Communio wil de boodschap van Jezus Christus uitdragen in verbondenheid met de levende geloofstraditie van de katholieke Kerk. Een systematische reflectie over onze cultuur vormt daarbij het uitgangspunt.
Geloofsoverdracht en gelovige bezinning op het leven geschieden immers per definitie in dialoog met de vragen en noden van de mensen van onze tijd.

Doelgroep

Communio is geen vakblad voor specialisten maar richt zich tot een breed lezerspubliek, al dan niet theologisch geschoold. Iedereen die zich wil verdiepen in het katholieke geloof, in dialoog met de grote vragen van onze tijd, vindt in Communio artikels die hem of haar zullen aanspreken.

Het tijdschrift verschijnt in zes nummers per jaar (vier gewone en één dubbelnummer).

Verantwoordelijke uitgever

Stichting Communio is de ‘beheerraad’ voor het tijdschrift. Zij behartigt de materiële en financiële aspecten van het tijdschrift.
De beheerraad staat momenteel onder voorzitterschap van dhr. K. Leunissen.