Grenzen

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar. Omdat de uitvoering van de aanvankelijke opzet van de Nederlandstalige versie op moeilijkheden stuitte, ziet dit nummer met vertraging het…

Lees verder
Geloof En Cultuur

Geloof en cultuur

Geloof, cultuur en samenleving. Een wederzijdse verrijking Met het thema “geloof en cultuur” raken we aan het hart van de doelstelling en zending van ons tijdschrift. Volgens de intentie van de stichters is het immers de opdracht van Communio om…

Lees verder
Uitdagingen Voor De Wereldvrede

Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de slotparagraaf van zijn encycliek Populorum progressio als revolutionair beschouwd worden:…

Lees verder
Vergeef Ons Onze Schulden

Vergeef ons onze schulden

Aan de bede uit het Onzevader: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” is het eerste nummer van deze nieuwe jaargang gewijd. Diaken Régis de la Haye opent dit nummer met een bijdrage waarin hij op…

Lees verder
Fatima En De Hoop Op Vrede

Fatima en de hoop op vrede

Precies honderd jaar geleden verscheen de Moeder Gods te Fatima aan drie kinderen, van wie twee recentelijk door paus Franciscus heiligverklaard werden. In het kader van dit jubileum vond in mei 2017 in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst plaats…

Lees verder