Communio. Een Programma

Communio. Een programma

Op 15 juni 1992 verscheen een tekst van de Congregatie voor de geloofsleer, gedateerd op 28 mei over “Enkele aspecten van de kerkelijke communio”. Hij is gericht tot alle bischoppen1 Vrijdag 29 mei 1992 hield Joseph kardinaal Ratzinger aan de Pauselijke Universiteit van de Gregoriana in Rome een opmerkelijke toespraak over ditzelfde thema, die wij hieronder voor onze lezers hebben vertaald. De redevoering van de huidige prefect van de Congregatie voor de geloofsleer stond binnen het kader van een jubileum: 20 jaar tijdschrift Communio in Duitsland, Frankrijk en Italie.

Het is voor ons tijdschrift een eer deze tekst hier in het Nederlands te kunnen publiceren, vooral omdat hij mogelijkerwijze een sleutel tot interpretatie van de tekst van de Congregatie zelf kan bieden. Het nummer opent met dit referaat. Pas daarna volgen de bijdragen rond het thema.

Red. Communio

Lees verder
Communio. Een Programma

Communio. Een programma

Met dit nummer verschijnt het lnternationaal Katholiek Tijdschrift COMMUNIO voor de eerste maal in het Nederlands. Bij wijze van voorstelling bieden wij de lezer de kerngedachten uit de bijdrage van H. Urs von Balthasar, waarmee tot nog toe elke nieuwe editie zich bij het publiek heeft aangediend[1. De gedeelten die gewoon vertaald werden, zijn tussen aanhalingstekens geplaatst. Voor de volledige tekst, zie Hans Urs von Balthasar, Communio Ein Programm in nr. 1 van de Duitse uitgave (1972/1).]

De Redactie

Lees verder