De tweede aflevering van jaargang 2008 van het tijdschrift Communio heeft als thema: autonomie en verantwoording. Herman De Dijn situeert het thema van vrijheid en verantwoordelijkheid binnen onze huidige cultuur, maatschappelijk aanvoelen, modern en postmodern denken en christelijke traditie. Hij stelt, dat echte vrijheid en verantwoordelijkheid voorafgegaan wordt door het vermogen een antwoord te moeten geven op een onvoorwaardelijk ethisch appel. Vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen van hieruit hun authentieke vorm verkrijgen. Luis Balina gaat in zijn bijdrage de vraag na: voor wie ben ik verantwoordelijk? Hij laat de kringen zien die van het ik naar het wij gaan en vraagt zich af tegenover wie ik verantwoordelijk ben en waarover, welke rol mijn verstand en mijn wil spelen bij de handelingen waarvoor ik verantwoordelijk ben, en vervolgens wat de relaties zijn tussen verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, macht en liefde.

De vraag wie mijn naaste is voor wie ik verantwoordelijk ben, wordt het beste beantwoord in de parabel van de barmhartige Samaritaan. Bonifacio Honings laat in een korte bijdrage zien, dat rede en vrijheid geenszins zich concurrerend verhouden tot de bedoeling van God en de medewerking met Zijn wil. Guido Schürmann. situeert het thema van autonomie en verantwoordelijkheid binnen de wereld van de jongeren en beschrijft daarbij de weerbarstigheid van het alledaagse leven in een wereld vol individualisme. Een pastoraal-theologische visie van zijn hand voert verder om echte autonomie met verantwoordelijkheid in de opgroeiende generatie te bevorderen. Jörgen Vijgen gaat de inhoud en rol van de wijsbegeerte,die een integraal onderdeel uitmaakt van de priesteropleiding, na. In zijn bijdrage wil hij een aanzet tot discussie hieromtrent geven, gebaseerd op onderwijservaringen in enkele Nederlandse seminaries.

De laatste drie artikelen vallen buiten het thema. Gerard van Wissen beschrijft de verhouding van Kerk en Staat in Nederland en trekt daarbij enige conclusies voor een wat verder reikend perspectief. Ben Janssens situeert de recente encycliek Spe salvi. Een klein commentaar en leeswijzer bij deze pauselijk rondzendbrief worden in zijn bijdrage naar voren gebracht ter aanbeveling voor verdere studie, persoonlijk als wel in gesprekskringen. Stefaan van Calster, stelt een nieuw Romeins document “Sanctorum Mater” voor, dat de procedure van de kerkelijke processen tot heilig- en zaligverklaringen nog eens duidelijk uitlegt en enige aanvullingen brengt.

Inmiddels heeft de uiterlijke vormgeving van het tijdschrift een verfrissende verandering ondergaan wat betreft lettertype, papiersoort en omslag met afbeelding. Communio verschijnt vijf maal per jaar: 4 nummers en een dubbelnummer. Een jaarabonnement kost slechts 29 euro. Studenten betalen 17,50 euro. Een los nummer kost 6 euro exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’ s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: