Vanuit allerlei hoeken is er op dit moment een hernieuwde aandacht voor het thema “apologetiek”, dat zowel een verdediging als een rationele uitleg van het geloof met zich meebrengt. Juist in een tijd waarin de interesse voor het religieuze nog wel aanwezig is, maar de inhoud die vanuit de traditie met Kerk en geloof is verbonden, nog maar moeilijk aanvaard wordt, is de apologie dus een kostbaar gegeven. In dit nummer van Communio geeft Mgr. André Léonard in een eerste artikel een overzicht van de rationele elementen in het geloof, die met het verstand toegankelijk zijn. Bart Koet en Dieter Van Belle nemen de lezer mee naar het begin van de christelijke apologetiek, respectievelijk bij Paulus en de eerste Kerkvaders. Van recente datum zijn de “Catholic Voices” waarover Mirjam Spruit een bijdrage levert.

Door de band met rationele argumenten heeft apologetiek ook veel met filosofie van doen. Dat blijkt uit de bijdragen die daarop volgen: Bob van Geffen spreekt de genoemde band uitdrukkelijk aan. In het artikel van David C. Schindler wordt gewezen op de mogelijkheden die het ver- stand heeft in verband met het kennen van de waarheid, iets dat ook in de dialoog met andere opvattingen zeer belangrijk is. Petra Walta gaat op dat onderwerp verder in. In een laatste artikel beschrijft Nicola Reali hoe de apologetiek samenhangt met de huidige tijd.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks