Hoofdredactie

Drs. Ben Hartmann

Secretaris-generaal van het bisdom Breda.
Studierector van de Priester-en Diakenopleiding Bovendonk

Roegiers

Mevr. Klaartje Roegiers

Redactiesecretariaat
Licentiate in de politieke en sociale wetenschappen (KULeuven)

Redactie

lambert_hendriks

Dr. Lambert Hendriks

Rector Grootseminarie Rolduc (Bisdom Roermond)

de_brabander_kris (118) LR

Dr. Kris De Brabander o. praem.

Prior, econoom, studieprefect, novice-en geprofestenmeester in de Abdij Tongerlo.
Docent aan het Agripo (priesteropleiding van de Vlaamse Norbertijnen) en verbonden aan het Leerhuis van de Kerkvaders (Gent).

M_Gielis

Dr. Marcel Gielis

Universitair docent van het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis van de Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.

Dr. Filip De Rycke

Rector van het Sint-Janscentrum (‘s-Hertogenbosch)

luijten

Dr. Eric Luijten

Docent en adjunct-directeur bij Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing Utrecht

meijers

Dr. Ton Meijers

Universitair hoofddocent Canoniek Recht aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

koet

Prof. Dr. Bart Koet

Hoogleraar Nieuw Testament, Bijzonder Hoogleraar Vroegchristelijke Literatuur aan de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht

V_Neckebrouck

Prof. DDr. Valeer Neckebrouck

Priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

J_Schroder

Mgr. Drs. Joris Schröder

Emeritus-vicaris generaal in het Bisdom van ’s Hertogenbosch
Docent aan het Sint-Janscentrum (Bisdom van ’s Hertogenbosch)

Prof. Dr. Ignace Verhack

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Vijgen

Dr. Jörgen Vijgen

Docent wijsbegeerte Tiltenberg (Bisdom Haarlem-Amsterdam) en St. Janscentrum (Bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Directeur St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Drs. Diederik Wienen

Studieprefect en docent St. Bonifatiusinstituut (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Redactieraad

Prof. Dr. Herman De Dijn

Emeritus Hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven

Kardinaal Eijk

Mgr. DDr. Wim Eijk

Aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht sinds 2008, kardinaal gecreëeerd in 2012, lid van de congregatie voor de clerus en van de congregatie voor de katholieke opvoeding, gewoon lid van de pauselijk academie voor het leven.

J_Hermans

Mgr. Mag. Dr. Jo Hermans

Priester van het Bisdom Roermond
Secretaris van de beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

iersel

Prof. Dr. F. van Iersel

Bijzonder Hoogleraar aan de Faculteit Theologie van de Universiteit Tilburg

J_Van_der_Vloet

Prof. Dr. Johan Van der Vloet

Diaken van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Directeur van het Interdiocesaan Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Resonare
Directeur voor de katechistenopleiding Kairos
Nationaal directeur voor de catechese van de Nederlandse Kerkprovincie

janwouters2014

Prof. Dr. Jan Wouters

Gewoon Hoogleraar Internationaal recht en internationale instellingen aan de Katholieke Universiteit Leuven