Christus in andere religies
Het thema van deze aflevering van ons tijdschrift is: Christus en de religies. Het thema staat al langer hoog op de agenda van de Kerk vooral sinds het Tweede Vaticaanse Concilie het document Nostra aetate heeft uitgevaardigd, dat precies hierover gaat: een verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Sindsdien is het thema steeds dringender geworden Valeer Neckebrouck beschrijft de positie van de katholieke Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) tot aan het belangrijke Romeinse document Dominus Jesus (2000). Steeds gaat het hierbij om het centrale gegeven: de positie van Jezus Christus als ultieme openbaring van God en enige redder van de mensheid veilig te stellen Sommige visies voldoen bij nader inzien te weinig aan dit uitgangspunt en ondermijnen uiteindelijk zelf de dialoog met niet- christelijke godsdiensten, die men zegt te willen bevorderen. De Kerk heeft daarbij blijvend het denken van de katholieke theologen nodig om juist vanuit dit uitgangspunt de door haar gewilde en noodzakelijke dialoog aan te gaan. Voor het kerkelijke leven en het theologische denken is en blijft dit een grote uitdaging en een confrontatie. Twee fundamentele reflecties volgen vanuit dit uitgangspunt. Vanuit een filosofische benadering laat Ignace Verhack zien dat een godsdienst niets anders kan doen dan de eigen visie voor heilig en onvoorwaardelijk te nemen.

Toch blijft er binnen de godsdienst zelf de vraag, wat dan toch wel de uiteindelijke betekenis van de specifieke godsverschijning binnen de geschiedenis kan zijn. Het is een openbaring van de Transcendente zelf binnen de geschiedenis die alleen hierover uitsluitsel kan geven. In een volgend artikel onderwerpt Rémi Brague de telkens opduikende begrippen als “de drie monotheïstische godsdiensten”, “de drie religies van Abraham” en “de drie godsdiensten van het boek” aan een nauwkeurig onderzoek. Tenslotte volgen nog enige bijdragen over jodendom en islam.

Hendrik Hoet gaat uit van het johanneïsche woord ‘Het heil komt uit de joden’ en laat “het gemeenschappelijke erfgoed van christenen en joden” (Nostra Aetate) naar voren komen, ondanks de theologische en historische belasting van deze relatie vanaf het begin. Wanneer er nu joden zijn, die Jezus als de Messias erkennen, zijn we dan op weg naar een herstel van de joods-christelijke Kerk van Jezus Christus? Dit vraagt Daniël Maes zich in zijn bijdrage af. Hij beschrijft een historisch beeld van deze beweging van de zogenaamde Messiaanse joden en vraagt naar de betekenis hiervan voor de christelijke Kerk. Bij de islam komt eveneens de figuur van Jezus naar voren in de Koran.

In de bijdrage van Jan Van Reeth komt duidelijk aan het licht dat de leer over Jezus Christus wezenlijk verschilt met de Jezus-gestalte van de Koran Het thema van Christus en de religies zal ook in de toekomst de christelijke gemeenschap blijvend bezighouden om passende eer te geven aan God, die vrede heeft willen schenken aan alle mensen van goede wil.

Een jaarabonnement op Communio kost 26 euro. Studenten betalen 17,50 euro. Een los nummer kost 6 euro exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be of via de website: www.communio.be. 

Meer uit deze jaargang: