2019/1 En breng ons niet in beproeving

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede gericht tot onze hemelse Vader om ons niet in beproeving te brengen, roept de nodige vragen op, zowel wat de vertaling als de inhoud betreft. M. Poorthuis onderzoekt de mogelijke vertalingen ‘bekoring’ en ‘beproeving’ en motiveert de keuze die de…

Bekijk het nummer

Uit vorige edities

En breng ons niet in beproeving

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede gericht tot onze hemelse Vader om ons niet in beproeving…

Lees verder
Op Weg Met Christus. Het Leven Als Pelgrimstocht

Op weg met Christus. Het leven als pelgrimstocht

tIn zijn brief aan de gemeente van Filippi herinnert Paulus zijn medechristenen eraan dat zij vreemdelingen op aarde zijn: “Maar ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel…

Lees verder
Méér Dan Brood Alleen. Dimensie Van Maaltijd En Voedsel

Méér dan brood alleen. Dimensie van maaltijd en voedsel

Het kan misschien verwondering wekken dat een alledaags en gewoon gebeuren als het tot zich nemen van voedsel, dat een primaire noodzaak is voor het in stand blijven van levende…

Lees verder
Geloof En Cultuur

Geloof en cultuur

Geloof, cultuur en samenleving. Een wederzijdse verrijking Met het thema “geloof en cultuur” raken we aan het hart van de doelstelling en zending van ons tijdschrift. Volgens de intentie van…

Lees verder
Uitdagingen Voor De Wereldvrede

Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de…

Lees verder
Vergeef Ons Onze Schulden

Vergeef ons onze schulden

Aan de bede uit het Onzevader: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” is het eerste nummer van deze nieuwe jaargang gewijd. Diaken Régis de la…

Lees verder

Aanstaande nummers

2019

Nr. 2-3: Parochievernieuwing