2018/3-4 Geloof En Cultuur

2018/3-4 Geloof en cultuur

Geloof, cultuur en samenleving. Een wederzijdse verrijking Met het thema “geloof en cultuur” raken we aan het hart van de doelstelling en zending van ons tijdschrift. Volgens de intentie van de stichters is het immers de opdracht van Communio om bij te dragen aan precies de ontmoeting tussen cultuur en geloof. Vanwege het belang van deze thematiek is ervoor gekozen…

Bekijk het nummer

Uit vorige edities

Geloof En Cultuur

Geloof en cultuur

Geloof, cultuur en samenleving. Een wederzijdse verrijking Met het thema “geloof en cultuur” raken we aan het hart van de doelstelling en zending van ons tijdschrift. Volgens de intentie van…

Lees verder
Uitdagingen Voor De Wereldvrede

Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de…

Lees verder
Vergeef Ons Onze Schulden

Vergeef ons onze schulden

Aan de bede uit het Onzevader: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” is het eerste nummer van deze nieuwe jaargang gewijd. Diaken Régis de la…

Lees verder
Grenzen Aan De Vrijheid? Hoe Ver Kan De Overheid Gaan?

Grenzen aan de vrijheid? Hoe ver kan de overheid gaan?

Het laatste nummer van jaargang 2017 is gewijd aan een centrale thematiek binnen het christelijke mensbeeld en daarmee samenhangend de christelijke sociale leer, namelijk de vrijheid. Meer specifiek wordt in…

Lees verder
Fatima En De Hoop Op Vrede

Fatima en de hoop op vrede

Precies honderd jaar geleden verscheen de Moeder Gods te Fatima aan drie kinderen, van wie twee recentelijk door paus Franciscus heiligverklaard werden. In het kader van dit jubileum vond in…

Lees verder
Een Vreemd Land Als Vaderland. De Problematiek Van De Christelijke Vluchtelingen In Europa

Een vreemd land als vaderland. De problematiek van de christelijke vluchtelingen in Europa

Eén van de vroegste christelijke geschriften uit de periode onmiddellijk na het Nieuwe Testament, de Brief aan Diognetus, beschrijft het leven van de christenen als van mensen die wezenlijk vreemdelingen…

Lees verder

Aanstaande nummers

2018

Nr. 5: Voedsel

Nr. 6: Homo viator

2019

Nr. 1: Onze Vader V: De beproeving