Voor Tijd En Eeuwigheid. Elementen Van Een Christelijke Beleving Van De Tijd

Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd

Ter inleiding

Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd

Interne en externe factoren hebben ertoe bijgedragen dat het perspectief van het christelijke geloof gedurende vele eeuwen primair op de eeuwigheid gericht was. Verschillende aspecten kunnen daarbij genoemd worden: de verwachting van een spoedige wederkomst van de Heer in de vroegste schriften van het Nieuwe Testament, de dreiging van vervolging en martelaarschap in de tijd van de jonge Kerk en de prominente aanwezigheid van het monastieke ideaal in de late oudheid en in de middeleeuwen.

Met de opkomst van het moderne denken is de concentratie op de eeuwigheid geleidelijk aan verschoven naar een grotere aandacht voor de geschapen werkelijkheid. Vele stromingen binnen de hedendaagse theologie sluiten daarbij aan. Relatief nieuwe onderwerpen zoals de sociale leer van de Kerk, het denken over huwelijk en gezin, de theologie van het lichaam en uiteindelijk ook de ecologische thematiek in de encycliek Laudato Si’ getuigen van een specifieke interesse voor de problematiek van de tijdelijke werkelijkheid.

Dat het aardse leven eindig is en alles wat zich in het ondermaanse bevindt, voorbijgaat, maakt echter dat de spanning tussen enerzijds de inzet voor tijdelijke aangelegenheden en anderzijds de hunker naar de eeuwigheid nooit helemaal opgeheven zal kunnen worden. Aan de verhouding tussen tijd en eeuwigheid en aan de specifiek christelijke wijzen van omgang met het fenomeen van de tijd is dit nummer van Communio gewijd.

Bijbelse perspectieven op de beleving van de tijd worden belicht door Jean Bastiaens, permanent diaken en directeur van het Bijbelhuis in Zevenkerken. Pater Martijn Schrama osa behandelt verschillende aspecten van de notie van tijd bij de Kerkvader Augustinus. Johannes van het Kruis en Teresa van Ávila komen aan bod in de bijdrage van pater Carlos Noyen ocd, die voorstellingen rond onthechting aan het aardse binnen de Karmel-spiritualiteit in een bredere context plaatst. Evert de Jong behandelt de christelijke beleving van de tijd vanuit het perspectief van de liturgie, met name vanuit het oogpunt van het liturgische jaar. Ook het artikel van Mgr. Jo Hermans, redactielid van Communio, is van liturgische aard. De auteur stelt het sacrament van de ziekenzalving aan de orde, dat – vaak – de overgang tussen tijd en eeuwigheid markeert. Aan het einde van het Jubeljaar van de Barmhartigheid is daarbij voor deze specifieke invalshoek gekozen. Ook Mgr. Joris Schröder is redactielid van ons tijdschrift. Hij reikt elementen aan voor een spirituele omgang met het fenomeen van de tijd.

De laatste bijdrage in dit nummer staat los van het thema; het geeft nadere achtergronden bij een gebeurtenis uit de kerkelijke actualiteit. De Belgische jezuïet Georges Ruyssen sj, die verbonden is aan het Pauselijk Oosters Instituut te Rome en gespecialiseerd in de geschiedenis van Armenië, belicht, tezamen met zijn medebroeder Antonio Spadaro sj, het belang van de apostolische reis die paus Franciscus eerder dit jaar naar Armenië maakte.

F. De Rycke

AuteurTitel Pagina
RedactieEditoriaal417-418
J. BastiaensLeven op de vleugels van de tijd. De christen en de tijd419-429
M. Schrama"Laat heb ik U lief gekregen". Over Augustinus als gelovige in de tijd430-440
C. Noyen ocdTijd en eeuwigheid. Onthechting aan het aardse in de spiritualiteit van de Karmel441-450
E. de JongDe gelovige christen en de beleving van de tijd451-458
J. HermansDe ziekenzalving, sacrament van de barmhartigheid459-474
J. SchröderOmgaan met de tijd. Enkele bouwstenen voor een christelijke spiritualiteit475-485
G. Ruijssen - A. SpadaroDe reis van paus Franciscus in Armenië (24-26 juni 2016)486-496
Bekijk het nummer

Uit vorige edities

Voor Tijd En Eeuwigheid. Elementen Van Een Christelijke Beleving Van De Tijd

Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd

Ter inleiding Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd Interne en externe factoren hebben ertoe bijgedragen dat het perspectief van het christelijke geloof gedurende vele…

Lees verder
Kernen Van Geloof In De Grootstad. Uitdaging En Hoop Voor De Nieuwe Evangelisatie

Kernen van geloof in de grootstad. Uitdaging en hoop voor de nieuwe evangelisatie

Ter inleiding Kernen van geloof in de grootstad: Uitdaging en hoop voor de nieuwe evangelisatie Dit nummer van Communio is gewijd aan een specifieke uitdaging voor de Kerk aan het…

Lees verder
Dubbelnummer Laudato Si’

Dubbelnummer Laudato Si’

Ter inleiding Het “evangelie van de schepping” in Laudato si’ en in de recente kerkelijke verkondiging U hebt het eerste nummer van Communio in handen dat verschijnt na het overlijden…

Lees verder
Uw Naam, Uw Rijk, Uw Wil

Uw Naam, Uw Rijk, Uw Wil

Met dit tweede nummer van 2016 wil het tijdschrift Communio de serie over het Onzevader verderzetten. Na een reeks over de wezenlijke kenmerken van de Kerk, die vorig jaar is…

Lees verder

Overlijden Mgr. Dr. Van Calster

Het is met grote droefheid dat de redactie van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio meedeelt dat onze hoofdredacteur Vlaanderen, Mgr. Dr. Van Calster, in de vroege ochtend van donderdag 28…

Lees verder
Barmhartig Als De Vader

Barmhartig als de Vader

Editoriaal: Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang van Communio, het Internationaal Katholiek Tijdschrift, dat door Prof. J. Ratzinger (paus Benedictus) destijds werd gesticht samen met H.-U.…

Lees verder

Aanstaande nummers

 

2017

Nr. 1 – Geef ons heden ons dagelijks brood

Nr. 2 – Traditie

Nr. 3 – Dubbelnummer