2018/2 Uitdagingen Voor De Wereldvrede

2018/2 Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de slotparagraaf van zijn encycliek Populorum progressio als revolutionair beschouwd worden: “Ontwikkeling is een nieuwe naam voor vrede”. (Paulus VI, Populorum progressio. Encycliek over de ontwikkeling van de volken (26 maart…

Bekijk het nummer

Uit vorige edities

Uitdagingen Voor De Wereldvrede

Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de…

Lees verder
Vergeef Ons Onze Schulden

Vergeef ons onze schulden

Aan de bede uit het Onzevader: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” is het eerste nummer van deze nieuwe jaargang gewijd. Diaken Régis de la…

Lees verder
Grenzen Aan De Vrijheid? Hoe Ver Kan De Overheid Gaan?

Grenzen aan de vrijheid? Hoe ver kan de overheid gaan?

Het laatste nummer van jaargang 2017 is gewijd aan een centrale thematiek binnen het christelijke mensbeeld en daarmee samenhangend de christelijke sociale leer, namelijk de vrijheid. Meer specifiek wordt in…

Lees verder
Fatima En De Hoop Op Vrede

Fatima en de hoop op vrede

Precies honderd jaar geleden verscheen de Moeder Gods te Fatima aan drie kinderen, van wie twee recentelijk door paus Franciscus heiligverklaard werden. In het kader van dit jubileum vond in…

Lees verder
Een Vreemd Land Als Vaderland. De Problematiek Van De Christelijke Vluchtelingen In Europa

Een vreemd land als vaderland. De problematiek van de christelijke vluchtelingen in Europa

Eén van de vroegste christelijke geschriften uit de periode onmiddellijk na het Nieuwe Testament, de Brief aan Diognetus, beschrijft het leven van de christenen als van mensen die wezenlijk vreemdelingen…

Lees verder
Geloven Binnen Een Levende Traditie

Geloven binnen een levende traditie

In een cultuur waarin ‘progressief’ en ‘conservatief’ gelden als quasi alomvattende categorieën die op een vage manier de sociale wenselijkheid respectievelijk laakbaarheid van ideeën en gedragingen kwalificeren, vormt ‘traditie’ een…

Lees verder

Aanstaande nummers

2018

Nr. 3/4: Dubbelnummer: Cultuur en geloof

Nr. 5: Voedsel

Nr. 6: Homo viator

2019

Nr. 1: Onze Vader V: De beproeving