2019/2 Grenzen

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar. Omdat de uitvoering van de aanvankelijke opzet van de Nederlandstalige versie op moeilijkheden stuitte, ziet dit nummer met vertraging het licht. Verschillende maatschappelijke aspecten van ‘grenzen’ kwamen al eerder aan de orde. Zo was nummer 2017/3-4 gewijd aan de problematiek…

Bekijk het nummer

Uit vorige edities

Grenzen

‘Grenzen’ is het thema dat in de internationale redactie van Communio is vastgesteld voor de tweede editie van dit jaar. Omdat de uitvoering van de aanvankelijke opzet van de Nederlandstalige…

Lees verder

En breng ons niet in beproeving

Voor het vijfde jaar achtereen is het eerste nummer van Communio gewijd aan een deel van het Onzevader. De bede gericht tot onze hemelse Vader om ons niet in beproeving…

Lees verder
Op Weg Met Christus. Het Leven Als Pelgrimstocht

Op weg met Christus. Het leven als pelgrimstocht

tIn zijn brief aan de gemeente van Filippi herinnert Paulus zijn medechristenen eraan dat zij vreemdelingen op aarde zijn: “Maar ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel…

Lees verder
Méér Dan Brood Alleen. Dimensie Van Maaltijd En Voedsel

Méér dan brood alleen. Dimensie van maaltijd en voedsel

Het kan misschien verwondering wekken dat een alledaags en gewoon gebeuren als het tot zich nemen van voedsel, dat een primaire noodzaak is voor het in stand blijven van levende…

Lees verder
Geloof En Cultuur

Geloof en cultuur

Geloof, cultuur en samenleving. Een wederzijdse verrijking Met het thema “geloof en cultuur” raken we aan het hart van de doelstelling en zending van ons tijdschrift. Volgens de intentie van…

Lees verder
Uitdagingen Voor De Wereldvrede

Uitdagingen voor de wereldvrede

Als uitdrukking van de overtuiging dat de verschijningsvormen van de vrede onder de volkeren variëren naargelang de loop van de wereldgeschiedenis, kan de uitspraak van paus Paulus VI in de…

Lees verder

Aanstaande nummers

2019

Nr. 3: Theologie van het Lichaam

Nr. 4: Leerling van de Heer – Parochievernieuwing